Tutkimukset

SAK:n tutkimustoiminta on työelämälähtöistä: sen ydin on työelämän suhteissa, työelämän laadussa ja työelämän kehittämisessä. Työpaikoilta saadaan ajankohtaista tietoa muun muassa SAK:n luottamushenkilöpaneelin kautta. Keväällä 2011 perustetussa paneelissa on tällä hetkellä yli 1600 jäsentä, joista luottamusmiehiä on noin 900, työsuojeluvaltuutettuja noin 500 ja molemmissa tehtävissä toimivia noin 200.

Muita SAK:n tutkimuksia ovat mm. työolobarometri, jonka kautta SAK tutkii liittojensa jäsenten työoloja muutaman vuoden välein, viiden vuoden välein toteutettava jäsentutkimus, jossa kysytään jäsenten työolojen lisäksi heidän odotuksistaan edunvalvonnan suhteen ja suhteestaan ay-liikkeeseen, sekä erilaiset kyselytutkimukset, jotka kartoittavat kansalaisten näkemyksiä ajankohtaisistä työelämän kysymyksistä.