Hyvän työn mittari

Hyvän työn mittari

Testaa omat työolosi SAK:n Hyvän työn mittarilla! Testillä voit verrata työolojasi yli 1 200 työntekijän kokemuksiin.

Hyvän työn mittarin 19 kysymystä jakaantuvat kahteen kokonaisuuteen: työelämän perusasioihin ja työnteon arkiseen sujumiseen. Vastausten perusteella saat arvion siitä, ovatko työolosi keskimääräistä paremmat vai huonommat.

Kokonaisarvion lisäksi näet myös vertailun muiden työpaikkojen tuloksiin yksittäisten tekijöiden osalta.

Työelämän perusasiat

Terveys

Koetko työsi kuormittavaksi tai haitalliseksi terveydelle?

Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana huolissasi työn haitallisista vaikutuksista terveyteen?

Turvallisuus

Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana huolissasi turvallisuudestasi työssä?

Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana henkisen väkivallan kohteena?

Työsuhteen varmuus ja sopivuus

Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana huolissasi työpaikan menetyksestä?

Jos voisit valita, mikä vaihtoehto sopisi sinulle parhaiten?

Toimeentulo

Onko työsuhteesi

Mitkä ovat kuukausitulosi bruttona?

Haluaisitko kokoaikaisen työsuhteen?

Haluaisitko kokoaikaisen työsuhteen?

Miten hyvin tulet toimeen palkallasi?

Tasapuolinen kohtelu

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työnantajaasi? Työnantajasi ei kohtele työntekijöitä tasapuolisesti.

Työnteon sujuvuus

Tuki työnantajalta

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työnantajaasi? Työnantajasi huolehtii kehittymismahdollisuuksistasi.

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työnantajaasi? Työnantajasi huolehtii siitä, että tieto kulkee työpaikallanne hyvin.

Tyytyväisyys vaikutusmahdollisuuksiin

Miten tyytyväinen olet mahdollisuuksiisi vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä teet työsi?

Miten tyytyväinen olet mahdollisuuksiisi vaikuttaa työmenetelmiisi?

Työnteon tuki ja yhteenkuuluvuus

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työtäsi? Saat tarvittaessa tukea ja apua työtovereilta.

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työtäsi? Tunnet kuuluvasi samaan porukkaan työtovereittesi kanssa.

Työn ilo ja mielekkyys

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työtäsi? Työsi on mielenkiintoinen.

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työtäsi? Tunnet työssäsi innostusta ja työn iloa.

Työtahti ja tehokkuusajattelu

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työnantajaasi? Työnantajasi asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle.

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työtäsi? Työtäsi leimaa jatkuva kiire.

Sait pistettä

Sinä

0
pistettä
100

Hyvän työn mittari keskiarvo

0
68 pistettä
100

Terveys

72

Koetko työsi kuormittavaksi tai haitalliseksi terveydelle?

Kyllä
En
En osaa sanoa

Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana huolissasi työn haitallisista vaikutuksista terveyteen?

Kyllä
En
En osaa sanoa

Turvallisuus

87

Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana huolissasi turvallisuudestasi työssä?

Kyllä
En
En osaa sanoa

Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana henkisen väkivallan kohteena?

En lainkaan
Joskus
Jatkuvasti
En osaa sanoa

Työsuhteen varmuus ja sopivuus

70

Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana huolissasi työpaikan menetyksestä?

Kyllä
En
En osaa sanoa

Jos voisit valita, mikä vaihtoehto sopisi sinulle parhaiten?

Tekisit enemmän töitä ja saisit vastaavasti enemmän rahaa
Tekisit saman verran töitä kuin nykyisin
Tekisit vähemmän töitä, vaikka saisit vähemmän rahaa
En osaa sanoa

Toimeentulo

61

Onko työsuhteesi

Kokoaikainen
Osa-aikainen
Jokin muu järjestely

Mitkä ovat kuukausitulosi bruttona?

Yli 2900 euroa
1800–2900 euroa
Alle 1800 euroa
Ei vastausta

Haluaisitko kokoaikaisen työsuhteen?

Kyllä
En
En osaa sanoa

Haluaisitko kokoaikaisen työsuhteen?

Kyllä
En
En osaa sanoa

Miten hyvin tulet toimeen palkallasi?

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Melko huonosti
Palkka ei riitä
En osaa sanoa

Tasapuolinen kohtelu

66

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työnantajaasi? Työnantajasi ei kohtele työntekijöitä tasapuolisesti.

Hyvin
Melko hyvin
Jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa

Tuki työnantajalta

57

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työnantajaasi? Työnantajasi huolehtii kehittymismahdollisuuksistasi.

Hyvin
Melko hyvin
Jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työnantajaasi? Työnantajasi huolehtii siitä, että tieto kulkee työpaikallanne hyvin.

Hyvin
Melko hyvin
Jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa

Tyytyväisyys vaikutusmahdollisuuksiin

64

Miten tyytyväinen olet mahdollisuuksiisi vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä teet työsi?

Erittäin tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Melko tyytymätön
Erittäin tyytymätön
En osaa sanoa

Miten tyytyväinen olet mahdollisuuksiisi vaikuttaa työmenetelmiisi?

Erittäin tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Melko tyytymätön
Erittäin tyytymätön
En osaa sanoa

Työnteon tuki ja yhteenkuuluvuus

84

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työtäsi? Saat tarvittaessa tukea ja apua työtovereilta.

Hyvin
Melko hyvin
Jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työtäsi? Tunnet kuuluvasi samaan porukkaan työtovereittesi kanssa.

Hyvin
Melko hyvin
Jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa

Työn ilo ja mielekkyys

75

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työtäsi? Työsi on mielenkiintoinen.

Hyvin
Melko hyvin
Jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työtäsi? Tunnet työssäsi innostusta ja työn iloa.

Hyvin
Melko hyvin
Jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa

Työtahti ja tehokkuusajattelu

48

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työnantajaasi? Työnantajasi asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle.

Hyvin
Melko hyvin
Jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa

Miten hyvin seuraava väite kuvaa työtäsi? Työtäsi leimaa jatkuva kiire.

Hyvin
Melko hyvin
Jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa

Auta meitä tiedonkeruussa

Haluaisimme laajentaa testin taustalla olevaa vertailuaineistoa. Voit auttaa meitä aineiston keräämisessä jättämällä muutaman taustatiedon itsestäsi. Vastauksesi käsitellään täysin anonyymisti eikä siitä jää meille mitään muita tietoja. Tietoja ei luovuteta SAK:n ulkopuolelle. Yleistä palautetta testistä voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

Sukupuoli

Ikäryhmä

Työpaikkasi toimiala