Ihmiskauppa

Ulkomaisen työvoiman väärinkäyttöön saattaa liittyä jopa ihmiskaupan piirteitä. Suomen on sitouduttava ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja panostettava voimakkaammin pakkotyön tunnistamiseen. Sitä varten on saatava lisää voimavaroja.

Ulkomaisen työvoiman väärinkäyttötapaukset ovat yleistyneet, ja niihin saattaa liittyä jopa ihmiskaupan piirteitä. Suomessa työskentelevät ulkomaiset palkansaajat ovat lähes systemaattisesti palkkasyrjinnän kohteena, vaikka heille on maksettava yleissitovien työehtosopimusten sekä työaika- ja vuosilomalain edellyttämää palkkaa.

Rikoslakiin lisättiin vuonna 2004 säännös kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, mutta sillä ei ole ollut merkittävää syrjintää ehkäisevää vaikutusta. Säännöstä on sovellettu harvoin, ja tuomitut rangaistukset ovat olleet lieviä. Kiskonnantapaisen työsyrjinnän, pakkotyön ja ihmiskaupan tunnusmerkistöjä onkin tarkasteltava uudestaan.

Suomen on sitouduttava ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja panostettava voimakkaammin pakkotyön tunnistamiseen. Tätä varten on saatava lisää voimavaroja. Syyttäjät tarvitsevat lisäksi koulutusta, jotta he tunnistaisivat työsyrjinnän, kiskonnan tapaisen työsyrjinnän ja ihmiskaupan entistä paremmin ja nostaisivat niistä syytteet asiaan kuuluvalla tavalla.

Katso myös työvoiman maahanmuutto

Lisätietoja
SAK:n tavoitteet maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi (julkaisu 2011)
SAK:n aloitteet harmaan talouden torjumiseksi (julkaisu 2010)