Henkilöstörahastot

Henkilöstörahastojen käyttöönottoa on edistettävä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Niillä pyritään lisäämään henkilöstön kiinnostusta yrityksen kehittämiseen sekä kohottamaan työmotivaatiota.

Enemmän tietoa henkilöstörahastoista