Harmaa talous

Harmaan talouden torjunta edellyttää sekä veronkierron estävää verolainsäädäntöä että tehokasta verovalvontaa. Lisäksi alihankintatyön tilaajan on vastattava alihankkijan kanssa yhteisvastuullisesti koko alihankintaketjun työntekijöiden lakisääteisistä maksuista.

Harmaalla taloudella tarkoitetaan veronkiertoa. Siksi harmaan talouden torjunta edellyttää sekä veronkierron estävää verolainsäädäntöä että tehokasta verovalvontaa. Eniten kierretään arvonlisäveroa.

Harmaan talouden torjunnan on oltava maamme kärkihankkeita. Suomessa aliurakoita tarjoavat ulkomaiset yritykset tulee saada palkkakustannuksiltaan samalle viivalle suomalaisten yritysten kanssa. Rajatusti verovelvollisten ulkomaalaisten työntekijöiden verovastuuta täytyy täsmentää. Lisäksi tarvitaan vahvempia keinoja työvoiman väärinkäyttöä vastaan.

Tilaajan vastuu todelliseksi

Tilaajan vastuu täytyy saada todelliseksi, kun työtä teetetään alihankintana. Tilaajavastuulakia on kehitettävä siten, että tilaaja vastaa alihankkijan kanssa yhteisvastuullisesti alihankkijan palveluksessa olevien työntekijöiden palkoista, veroista, sosiaalimaksuista ja eläkkeistä. Tilaajavastuun laiminlyömisestä seuraavia sanktioita on tehostettava.

Pääomatulojen verovalvonta on saatava samalle tasolle muiden tulojen verovalvonnan kanssa. Se edellyttää arvopaperien todellisen omistamisen salaavien hallintarekisterien avaamista niin, että myös kansainvälisen sijoitustoiminnan tuotot saadaan kattavan verotuksen piiriin. Verohallintoon tulee muodostaa kansainväliseen verovalvontaan keskittynyt yksikkö.

Resursseja viranomaisille

On huolehdittava, että Suomen viranomaisilla on riittävästi rahoitusta sekä osaavaa henkilökuntaa valvomaan ja sanktioimaan harmaaseen talouteen liittyvää rikollisuutta. Riittävä ja osaava henkilökunta ei ole menoerä vaan sijoitus, johon panostaminen palautuu moninkertaisesti takaisin yhteiskunnalle verotuloina, elinkeinoelämän kilpailuedellytysten tervehtymisenä ja parantuneena oikeusturvana.

Suomen on oltava eturivissä edistämässä talouden avoimuutta lisäävää ja veronkiertoa ehkäisevää kansainvälistä sääntelyä. Kansainvälinen viranomaisyhteistyö on keskeisessä asemassa rajat ylittävien työntekijöiden, palveluiden, tavaroiden ja pääomien verovalvonnassa.

Siirtohinnoittelu kuriin

Kansainvälisesti, monissa eri maissa toimivien yritysten eri toimipisteiden välillä tapahtuva verosuunnittelu on toistaiseksi lähtökohtaisesti laillinen veronkierron muoto. Keinotekoinen siirtohinnoittelu ja muut tuloksentasausmahdollisuudet eri maissa toimivien yksiköiden välillä on johtanut siihen, että hyvinkin menestyvät yritykset maksavat veroja vain nimellisesti. Suomen on oltava eturivissä edistämässä talouden avoimuutta lisääviä tilinpitojärjestelyjä ja muuta veronkiertoa ehkäisevää kansainvälistä sääntelyä.

Katso myös tilaajavastuu

Lisätietoja:
SAK:n tavoitteet harmaan talouden torjumiseksi (2010)