Euroopan talous- ja rahaliitto

Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenyys on ollut Suomelle hyödyksi – nykyisestä rahaliiton kriisistä huolimatta. Eurokriisin ratkaisu vaatii järeitä toimenpiteitä sekä jäsenmailta että Euroopan keskuspankilta.

Nykyisen kriisin selvittämisen lisäksi tarvitaan ratkaisuja euroalueen rakenteellisiin ongelmiin ja rahaliiton sääntöjen kunnioittamista. Yhteiseen EU-tason finanssipolitiikkaan ja yhteisiin eurooppalaisiin velkakirjoihin SAK suhtautuu kielteisesti.

Lisätietoja
Sampo vai kuiva kaivo? Palkansaajajärjestöjen keskusteluasiakirja EU:n ja EMU:n tulevaisuudesta (2013)
Kuinka ulos eurokriisistä? (SAK:n ekonomistien kannanotto 2011)