EU:n sisämarkkinat

Suomen EU-politiikan on perustuttava siihen, että hyvinvointi- ja sopimusvaltion periaatteet kuuluvat yhteisen politiikan ytimeen.

Hyvin toimivat ja reilut EU:n sisämarkkinat tarjoavat suomalaiselle työlle uusia kasvun mahdollisuuksia.  Ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja rahoituksen vapaa liikkuvuus ei saa kuitenkaan vaarantaa ihmisten perusoikeuksia työelämässä eikä heikentää palkansaajien asemaa.