Etätyö

Etätyötä olisi useissa tapauksissa mahdollista tehdä nykyistä enemmän. Sen käyttöä työelämässä tulee lisätä siten, että työntekijät pystyvät nykyistä paremmin hallitsemaan työajan ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Katso myös
Työajat