Energiapolitiikka

Suomalaisille kuluttajille ja yrityksille on turvattava kohtuuhintaisen ja puhtaan energian saatavuus.

Suomen energiamallin osia ovat uusiutuvien energiamuotojen suuri osuus, puhdas perusvoima ja energiatehokkuus. Uusiutuvia energiamuotoja on edistettävä kustannustehokkaasti. Suomessa parhaat edellytykset on lisätä uusimman metsäpohjaisen bioenergian käyttöä.

Katso myös
Ilmastopolitiikka

Lisätietoja
Ilmasto- ja energiapoliittinen puheenvuoro (SAK 2009)