Asumistuki

Asumistukea on parannettava. Sitä kehitettäessä on huomioitava työhön kannustavuus. Asumistukeen tarvitaan parannuksia niin, että se huomioi nykyistä paremmin pienituloiset työssäkäyvät lapsiperheet.

Katso myös asuntopolitiikka, sosiaaliturva