Yötyö

Yötyö liittyy useimmiten vuorotyöhön, joka on jaksotettu kahteen tai useampaan vuoroon. Yötyö ajoittuu kello 23:n ja 6:n välille.

Yötyökorvaus määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Yötyötä ei voi teettää vapaasti. Työt ja tilanteet, joissa sitä voi teettää, on mainittu työaikalaissa. Yötyön teettäminen nuorille työntekijöille on pääosin kielletty.

Työnantajan täytyy kustantaa yötyötä tekeville terveystarkastus, sillä yötyö kuormittaa päivätyötä enemmän. Jos yötyön todetaan olevan työntekijän terveydelle haitallista, työntekijälle täytyy tarjota mahdollisuus tehtävien vaihtoon.

Työnantajan on järjestettävä yötyötä tekevälle mahdollisuus ruokailuun, jos työn kesto sitä edellyttää.