Ylityö

Ylityö on säännöllisen työajan enimmäismäärän ylittävää työtä, josta sovitaan erikseen. Ylityöhön ei ole pakko suostua ja siitä tulee maksaa erillinen korvaus.

Ylityötä saa tehdä ja teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjaksolla, mutta enintään 250 tuntia kalenterivuoden aikana. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia kuitenkin erikseen vielä lisäylityöstä. Sitä voi tehdä enintään 80 tuntia vuodessa.

Ylityökorvauksen suuruus

Ylityöstä voidaan sopia erikseen työ- ja virkaehtosopimuksissa, mutta silloinkaan sopimusjakso ei saa olla yli 12 kuukautta pitkä.

Ylityöstä kuuluu saada erillinen korvaus. Se on vuorokauden säännöllisen työajan ylittäviltä ensimmäiseltä kahdelta tunnilta 50 prosenttia palkasta. Seuraavilta tunneilta korvaus on sata prosenttia palkasta. Viikoittaisen työajan ylittäviltä tunneilta kuuluu maksaa 50 prosentilla korotettu palkka.

Jos työ on kahden tai kolmen viikon ajan jatkunutta jaksotyötä, 12:lta tai 18:lta ensimmäiseltä säännöllisen työajan ylittävältä työtunnilta maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka. Seuraavien tuntien palkkaa korotetaan sadalla prosentilla.

Jos kahden tai kolmen viikon ajanjakso on keskeytynyt työsuhteen päättymisen tai esimerkiksi työntekijän loman tai sairauden vuoksi, lasketaan, kuinka monta tuntia keskimääräinen työaika kesken jääneellä jaksolla on työhön käytettyinä vuorokausina kahdeksaa tuntia pidempi. Kahdelta ensimmäiseltä tunnilta maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka ja lopuilta kaksinkertainen palkka.

Ylitöistä kertyvän palkan voi sovittaessa vaihtaa kokonaan tai osittain vapaaksi.