Vuosiloman aikainen palkka

Kuukausipalkkalainen saa lomansa ajalta normaalin palkan. Tuntipalkkalaisen lomapalkka määräytyy keskipäiväpalkan ja lomapäivien määrän mukaan.

Lomapalkka maksetaan ennen loman alkamista.

Vuosiloman ajalta kuuluu maksaa vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Kuukausipalkkalaisen lomapalkkaan lisätään myös muut kuin tilapäiset palkanlisät.

Tuntipalkkalaisen lomapalkka lasketaan keskipäiväpalkan tai keskituntiansion ja lomapäivien lukumäärästä määräytyvän kertoimen avulla.

Lomapalkkaan lisätään esimerkiksi vanhemmuuteen, sairauteen ja lomautukseen liittyvien poissaolojen takia saamatta jäänyt palkka. Näistä syistä aiheutunut palkaton poissaolo ei siis alenna lomanmääräytymisvuoden palkkaa eikä loma-ajan palkkaa.