Vuorotyö

Vuorotyö tarkoittaa työtä, jossa vuorot vaihtuvat säännöllisesti ja etukäteen sovitusti. Vuorot seuraavat yleensä toisiaan.

Vuorot voivat myös mennä päällekkäin enintään tunnin verran tai niiden välillä voi olla enintään tunnin pituinen tauko

Jotta työ katsottaisiin vuorotyöksi, työn tulee olla samanlaista kaikissa vuoroissa ja työntekijän täytyy tehdä kaikkia vuoroja

Lähde: Työsuojeluhallinto