Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on 3–6 kuukauden mittainen vapaa, josta maksetaan korvausta Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan kautta.

Vuorotteluvapaalle jäävällä on oltava vähintään 20 vuoden työhistoria, johon lasketaan kaikki työeläkettä kerryttänyt työ, yrittäjyys ja lakisääteisillä perhevapailla olo. Myös varusmies- ja siviilipalvelus otetaan huomioon.

Vuorotteluvapaalle jäävän on täytynyt olla yhteensä 13 kuukautta sillä työnantajalta, jolle vapaalle lähdetään. Jakso voi sisältää enintään 30 päivää palkatonta poissaoloa.

Vuorotteluvapaalle jäävä saa Kansaneläkelaitokselta tai työttömyyskassalta korvausta, joka on 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta.

Vuorotteluvapaan aikaisesta korvauksesta maksetaan veroa. Eläkettä karttuu 55 prosenttia vuorottelua edeltäneestä palkasta.

Vuorotteluvapaalle voi jäädä kerran viidessä vuodessa.

Vuorotteluvapaan ehtona on, että vapaan ajaksi työntekijän tilalle palkataan pitkäaikaistyötön, alle 25- tai yli 55-vuotias työnhakija tai korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittanut alle 30-vuotias henkilö.

Uutta työntekijää ei tarvitse palkata juuri siihen tehtävään, jota vapaalle jäävä työntekijä on hoitanut. Palkatulle työntekijälle maksetaan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa.