Vuokratyö - ABC

Vuokratyössä työnantaja vuokraa työntekijänsä toisen työnantajan käyttöön. Työ tehdään yleensä työvoimaa itselleen vuokranneen työnantajan tiloissa. Työntekijöiden palkan maksaa vuokratyöyritys.

Vuokratyöntekijät tekevät työsopimuksen vuokratyöyrityksen kanssa, joka vuokraa työntekijöitään ulkopuolisten yritysten käyttöön. Vuokratyöntekijä työskentelee yleensä työtä vastaanottavan työnantajan tiloissa ja valvonnassa. Työtä vastaanottava yritys korvaa vuokratyöntekijöiden tekemän työn työntekijöitä vuokranneelle yritykselle, joka maksaa työntekijöiden palkan ja muut työsuhteeseen kuuluvat edut.

Palkka ja muut edut sovitaan erikseen. Ne eivät voi olla huonompia, kuin vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen muilla työntekijöillä.Työsuhteen ehdot määräytyvät yleensä vuokratyöyritystä sitovan työehtosopimuksen mukaan. Jos sellaista ei ole, noudatetaan vuokratyötä käyttävän yrityksen työehtosopimusta.

Työntekijän oman työnantajan velvollisuutena on muun muassa työterveyshuollon järjestäminen, työntekijän ammattitaidosta, kokemuksesta ja työhön sopivuudesta varmistuminen sekä työntekijän opastuksesta työtehtäviin. Oman työnantajan vastuulla on myös työn luonteesta ja vaadittavasta ammattitaidosta tiedottaminen työntekijälle.

Lisätietoja vuokratyöhön liittyvistä säädöksistä löytyy Työsuojeluhallinnon sivuilta.

Vuokratyötä käyttävän yrityksen velvollisuudet

  • Työn ammattitaitovaatimusten ja erityisominaisuuksien ilmoittaminen vuokratyöyritykselle ennen työn alkamista
  • Vuokratyöyrityksen pitäminen ajan tasalla vuokratyöhön liittyvistä asioista
  • Työntekijän turvallisuudesta huolehtiminen
  • Työntekijän perehdyttäminen työhön ja työpaikan käytäntöihin sekä työsuojeluasioihin