Vanhempainvapaa

Kokoaikainen ja osittainen vanhempainvapaa voidaan jakaa vanhempien kesken. Vapaan pituus on yhteensä 158 arkipäivä. Vanhempainvapaaseen oikeuttaa lapsen syntymä tai adoptio.

Kummallakin vanhemmalla on oikeus vähintään kahteen 12 arkipäivän pituiseen vanhempainvapaajaksoon. Vanhempainvapaa voidaan jakaa myös rekisteröityneessä parisuhteessa, jos lapsi syntyy tai adoptio tapahtuu rekisteröinnin jälkeen.

Vanhempainvapaan pitämisestä täytyy ilmoittaa työnantajalle pääsääntöisesti kaksi kuukautta ennen vapaan aloittamista. Joissain tapauksissa enintään 12 arkipäivää kestävästä vapaasta voi ilmoittaa vain kuukautta ennen vapaan alkamista. Tämä kuitenkin edellyttää, ettei kahden kuukauden varoajalla ole mahdollista esimerkiksi puolison töiden aloittamisen ja lapsen hoidon järjestämisen vuoksi. Lyhyt ilmoitusaika ei saa myöskään aiheuttaa työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa.

Osittainen vanhempainvapaa

Vanhempainvapaata voi pitää myös osittaisena niin, että kumpikin vanhempi tekee osa-aikatyötä ja hoitaa lasta.

Osittaiselta vanhempainvapaalta maksetaan puolet vanhempainrahasta. Ehtona on, että työaika ja -palkka ovat 40–60 prosenttia kokoaikaisesta palkasta.

Vanhempainraha

Vanhempainvapaalla oleva on oikeutettu sairausvakuutuksesta maksettavaan korvaukseen, jonka suuruus määräytyy edellisen vahvistetun verotuksen ansioiden mukaan. Jos tulot ovat muuttuneet huomattavasti, päivärahan määrittämistä voi pyytää edellisen kuukauden ansioiden mukaan.

Useissa työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu myös erikseen vanhempainrahasta.

Adoptiovanhemmalle tai hänen aviopuolisolleen maksetaan vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa, kunnes lapsen syntymästä on kulunut 234 arkipäivää. Vanhempainrahaa maksetaan adoptiovanhemmille kuitenkin aina vähintään 200 arkipäivää. 

Työntekijän oikeuksia raskauden ja perhevapaiden aikana

Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden takia, perhevapaiden aikana tai siksi, että hän on ilmoittanut käyttävänsä perhevapaita. Työntekijällä on oikeus palata takaisin työhönsä perhevapaan jälkeen. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle täytyy järjestää aiempaa vastaavaa työtä

Lomakkeet

Alla olevien lomakkeiden avulla voit sopia työnantajan kanssa vanhempainvapaiden pitämisestä.

Lastenhoidon tuet

  • Kaikilla lapsilla on oikeus kunnalliseen päivähoitoon
  • Vanhemmat voivat valita myös lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen
  • Kotihoidon tukea saa vain alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa varten
  • Vanhempi, joka on lyhentänyt työaikaansa lapsen hoidon vuoksi, voi saada osittaista hoitorahaa