Työttömyysturva - ABC

Työttömälle maksettavia tukia ovat työttömyyspäiväraha (ansiopäiväraha tai peruspäiväraha) tai työmarkkinatuki. Lisäksi työttömälle voidaan maksaa muun muassa korotusosaa, kulukorvausta ja liikkuvuusavustusta.

Työttömyysturvan ehtona on, että työnhaku on voimassa. Siksi ilmoittautuminen työ- ja elinkeinotoimistoon kannattaa hoitaa kuntoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

Työttömyyspäivärahaa voi hakea joko työttömyyskassasta tai Kelan toimistosta siitä riippuen, onko työtön oikeutettu ansiopäivärahaan vai peruspäivärahaan.

Lisätietoja

Työsuhteen päättyminen ja lomautus