Työttömyyskassat

Työttömyyskassat palvelevat ammattiliittojen jäseniä työttömyyteen ja työttömyysturvaan liittyvissä asioissa.

Työttömyyskassat maksavat esimerkiksi ansiopäivärahaa työttömyyden ajalta, muutosturvan ansio-osaa sekä vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta.

Katso myös

Työsuhteen päättyminen ja lomautus