Työtodistus

Kun työsuhde päättyy, työntekijällä on oikeus saada työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta.

Työtodistuksen antamatta jättäminen on rangaistava teko. Velvollisuus säilyy kymmenen vuoden ajan työsopimuksen päättymisestä.

Katso myös

Työsuhteen päättyminen ja lomautus