Työsuojelu - ABC

Työsuojelulla halutaan varmistaa kaikin puolin turvallinen ja terveellinen työskentely työpaikoilla. Työsuojelu koskee koko työyhteisöä, mutta työnantajalla on siitä vastuu ja päätösvalta.

Lain mukaan jokaisella työpaikalla on oltava työsuojeluun liittyvä toimintaohjelma. Jokaisella työpaikalla kuuluu olla myös oma työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö.

Vähintään kymmenen hengen työpaikoilla myös työsuojeluvaltuutettu on lakisääteinen. Muillakin työpaikoilla sellainen voidaan valita. Työsuojeluvaltuutettu seuraa ja vaikuttaa työsuojeluasioihin ja osallistuu kaikkeen siihen liittyvään toimintaan.

Yli 20 työntekijän työpaikoilla valitaan työsuojelutoimikunta tai muu vastaava, joka tekee vuosittain toimintasuunnitelman työsuojeluun liittyen.

Työsuojelua koskevia säädöksiä on työturvallisuuslaissa, työsuojelun valvontalaissa ja työterveyshuoltolaissa. Myös työmarkkinajärjestöt ovat tehneet sopimuksia, jotka säätelevät työsuojelua.

Työsuojelu

  • Työsuojelun viranomainen on sosiaali- ja terveysministeriö
  • Suomessa on viisi virastoa, jotka vastaavat oman alueensa työsuojeluasioista
  • Virastot pitävät huolta työolojen valvonnasta ja tekevät tarvittaessa tarkastuksia työpaikoilla