Työaikapankki

Työaikapankki on työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmä. Työaikapankin ansiosta työntekijällä on oikeus säästää ja pitää vapaitaan joustavasti. Työaikapankin säännöt sovitaan yleensä työpaikkakohtaisesti työ- ja virkaehtosopimuksia soveltaen.

Työaikapankkijärjestelmän on tarkoitus parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä ottaa huomioon työntekijöiden yksilölliset tarpeet ja parantaa työssä jaksamista. Työtä ja vapaa-aikaa voidaan sovittaa yhteen myös liukuvalla työajalla ja vuosiloman säästämismahdollisuudella.

Työaikapankkisopimuksessa täytyy sopia pankkiin liittymisestä ja siitä eroamisesta. Työaikapankkiin säästäminen on vapaaehtoista. Työaikapankkiin voi siirtää esimerkiksi osan vuosilomasta ja vapaa-ajaksi muutetut työaikakorvaukset. Työntekijä voi myös tehdä etukäteen pankkiin siirrettäviä ylimääräisiä työtunteja, jos asiasta on sovittu etukäteen.

Työaikapankkiin säästäminen

Pankkiin voidaan siirtää etuja samassa suhteessa, kuin niistä saisi rahallista korvausta. Esimerkiksi ylityötä voidaan siirtää työaikapankkiin seuraavasti:

1) työntekijälle maksetaan korotusosa, perusosa siirretään pankkiin
2) työntekijälle maksetaan perusosa, korotusosa siirretään pankkiin
3) sekä perusosa että korotusosa siirretään pankkiin (esim. 2 tuntia 50 %:lla korotettuna on 3 tuntia pankkiin).

Työaikapankin kertymä

Työaikapankin mahdollisesta enimmäismäärästä on sovittava erikseen. Lisäksi voidaan sopia, että työntekijällä voi olla myös miinustunteja.

Työntekijän työaikapankin saatavat on turvattu vain kuuden kuukauden palkkaa vastaavalta määrältä, jos työnantaja joutuu maksukyvyttömäksi.

Saldon käyttäminen

Työaikapankin käyttämisen suhteen voidaan sopia esimerkiksi, että vapaan pitämisestä ja pituudesta ilmoittamalla työnantajalle esimerkiksi viikkoa ennen vapaan pitämistä tai työvuorolistan laatimista. Ilmoittamisajan pituuden voi myös suhteuttaa vapaan pituuteen niin, että mitä pidemmän vapaan työntekijä pitää, sitä aiemmin hän ilmoittaa asiasta työnantajalle.

Työaikapankkisopimuksessa kannattaa sopia erikseen työnantajan mahdollisuudesta kieltäytyä vapaan antamisesta. On esimerkiksi mahdollista sopia niin, että työnantaja saa kieltäytyä antamasta vapaata vain, jos siitä aiheutuisi työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle merkittävää haittaa.

Työpankkisopimuksessa kannattaa sopia erikseen myös työntekijän oikeudesta siirtää tai keskeyttää vapaansa. Kannattaa myös miettiä etukäteen toiminta niissä tilanteissa, joissa useampi työntekijä haluaa olla vapaalla samaan aikaan.

Jos työsuhde päättyy, työntekijällä on oikeus saada saatavansa joko rahana tai vapaana.

Työaikapankkisopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia, että työntekijä saa vapaidensa aikana samaa palkkaa kuin töissä ollessaan.

Käytännön ohjeista

  • Selvitä, mitä ammattiliitto suosittelee työaikapankin käyttöönotosta sekä mitä työ- tai virkaehdoissa on asiasta sovittu
  • Työaikapankista solmittavaa sopimusta tulisi voida soveltaa koko työpaikan henkilökuntaan
  • Työaikapankista tehdään kirjallinen sopimus
  • Jos työpaikalla on käytössä useampi työehtosopimus, täytyy sopia, mitä niistä sovelletaan työaikapankkiin
  • Jos työpaikalla käytetään toista työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisjärjestelmää, täytyy sopia eri järjestelmien sovittamisesta yhteen