Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde

Suurin osa työsuhteista on toistaiseksi voimassa olevia eli pysyviä. Pysyvälle työsuhteelle ei ole määritelty päättymisajankohtaa.

Työsuhteet ovat joko määräaikaisia tai työsopimuslain mukaan pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia. Määräaikainen työsuhde solmitaan vain, jos siihen on pätevä syy, esimerkiksi sijaisuus.

Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja  työntekijä solmivat suullisen tai kirjallisen sopimuksen ja työntekijä alkaa tekemään työnantajalle töitä.