Toimeentulotuki - ABC

Toimeentulotuki on viimesijainen tulosidonnainen toimeentuloturvan muoto. Täten esim. työttömyysturva, asumistuki ja opintotuki ovat ensisijaisia toimeentulotukeen nähden.

Toimeentulotuen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon ruokakunnan tulot ja toimeentulotukeen oikeuttavat menot. Toimeentulotukilaista ilmenee yksityiskohtaisesti se, miten menot arvioidaan ja otetaan huomioon toimeentulotuen perus- ja lisäosaa määriteltäessä. Ruokakunnan tulot otetaan huomioon nettomääräisinä lukuun ottamatta kuitenkaan äitiysavustusta, vammaistukea ja hoitotukea.

Toimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisäksi kunnat voivat myöntää täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.