Tauot

Työntekijällä on oikeus lepoon sekä työpäivän aikana että niiden välillä. Yli kuuden tunnin työpäivän aikana työntekijällä on oikeus vähintään puolen tunnin lepoon. Työntekijä on oikeutettu myös viikoittaiseen vähintään 35 tunnin lepoon.

Yli kuuden tunnin työpäivän vähintään puolen tunnin lepoaikaa ei saa sijoittaa työpäivän alkuun tai loppuun. Ruoka- ja kahvitaukojen pituudesta on sovittu yleensä työ- ja virkaehtosopimuksissa tai työpaikkakohtaisesti.

Työvuorojen välillä työntekijällä on oikeus vähintään 11 tunnin lepoaikaan. Jaksotyötä tekevän lepoaika on oltava vähintään yhdeksän tuntia. Tilapäisestä vuorokausilevon lyhentämisestä voidaan sopia erikseen, jos työntekijä siihen suostuu.