Sairausajan palkka

Jos työntekijä sairastuu, työnantajan täytyy yleensä maksaa hänelle palkkaa 1–3 kuukauden ajan.

Sairausajan palkasta on sovittu tarkemmin työ- ja virkaehtosopimuksissa. Sopimuksissa kerrotaan myös, milloin työntekijän täytyy esittää lääkärintodistus sairaspoissaolostaan. Myös työpaikalla voi olla tälle omat säännöt.

Työsopimuslain mukaan vähintään kuukauden töissä ollut henkilö on oikeutettu saamaan täyttä palkkaa yhdeksännen sairauspäivän loppuun asti. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työntekijä saa samalta ajalta puolet palkasta.

Kun työnantajan ei tarvitse enää maksaa sairausajan palkkaa, Kela alkaa maksaa sairausvakuutukseen kuuluvaa päivärahaa.

Työsopimuslakia noudatetaan, jos työehtosopimuksessa asiasta ei sovita toisin tai jos työehtosopimus tai työpaikan oma käytäntö takaisivat työntekijälle huonommat ehdot.