Päihdeasiat

Kun päihdeasioita käsitellään työpaikalla asiallisesti, työyhteisön ilmapiiri pysyy parempana. Tällä on positiivinen vaikutus myös työssä jaksamiseen ja terveyteen.

Päihteidenvastaisessa työssä työpaikalla on erityisen tärkeä panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kun asioita käsitellään työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyönä voidaan vaikuttaa asenteisiin ja madaltaa päihteistä puhumisen kynnystä.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat valmistelleet suosituksen päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n sivuilta löytyy tietoa alkoholin ja muiden päihteiden käytön riskeistä. Sivujen kautta voi myös testata omaa päihteiden käyttöään ja etsiä tietoa tukipalveluista.

Huumeet

Työnantaja voi edellyttää avoimeen tehtävään valitulta työnhakijalta todistusta huumausainetestistä, jos työtehtävä edellyttää laissa tarkoin määriteltyjä ominaisuuksia. Työnantaja ei kuitenkaan voi vaatia testiä muilta kuin työhön valitulta hakijalta. Jos hakija ei esitä todistusta tai testitulos on positiivinen, työnantajan ei tarvitse palkata hakijaa.

Työnantaja voi pyytää todistuksen huumetestistä myös työsuhteen aikana, jos hänellä on perusteltu syy epäillä työntekijän olevan huumeiden vaikutuksen alainen tai huumeriippuvainen ja jos työntekijä työskentelee laissa mainituissa tehtävissä.

Huumetestin voi suorittaa vain terveydenhuollon ammattilainen.