Osa-aikainen työsuhde

Osa-aikatyöksi määritellään yleensä alle 30 tuntia viikossa tehtävä työ. Osa-aikaisten työntekijöiden työsuhde-edut eivät saa olla kokoaikaisia työntekijöitä huonommat, mutta ne suhteutetaan tehtyyn työaikaan.

Työ, jota tehdään työ- ja virkaehtosopimuksissa täydeksi työajaksi määriteltyä vähemmän, katsotaan osa-aikaiseksi. Yleensä osa-aikaista on alle 30 tuntia viikossa tehtävä työ  tai työ, jota tehdään alle 75 prosenttia työpaikan säännöllisestä työajasta. Osa-aikatyö voidaan määritellä myös muun pituiseksi.

Osa-aikaisen työntekijän edut eivät saa olla huonommat, kuin kokoaikaisille työntekijöille työehtosopimuksessa määritellyt edut. Ne voidaan kuitenkin suhteuttaa työaikaan. Jos työpaikalla tarvitaan lisää työvoimaa, työtä täytyy tarjota ensisijaisesti kokoaikatyöhön pyrkivälle osa-aikaiselle työntekijälle.

Vuoden 2016 marraskuussa 16 prosenttia kaikista työnsuhteista oli osa-aikaisia. (Lähde: Tilastokeskus)

Neljän tunnin vähimmäistyöaika

Työvuoron on oltava vähintään neljän tunnin pituinen, ellei työntekijä itse halua tehdä lyhyempää vuoroa. Työnantajan puolesta neljää tuntia lyhyempiä työvuoroja voidaan käyttää vain erittäin painavista syistä.

Lisätietoja

Tyosuojelu.fi