Lomaraha

Lomaraha on yleensä 50 prosenttia palkasta ja se maksetaan yleensä jo ennen lomaa.

Työntekijä saa yleensä vuosiloman yhteydessä lomarahaa. Vuosilomarahan maksuajankohta riippuu työ- ja virkaehtosopimuksesta, mutta maksetaan yleensä jo ennen lomaa.

Lomarahasta ei kuitenkaan ole säädetty laista, vaan se perustuu työ- ja virkaehtosopimuksille.