Lomakorvaus

Jos työsuhde päättyy ilman, että loma olisi ehditty pitää, täytyy kertynyt loma maksaa työntekijälle lomakorvauksena.

Lomakorvauksia maksetaan esimerkiksi silloin, kun määräaikainen kesätyösuhde päättyy ja lomat ovat pitämättä.

Kannattaa muistaa, että työntekijän oikeus vaatia työnantajalta vuosilomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahoja vanhenee kahden vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jonka aikana vuosiloma tai korvaukset olisi kuulunut antaa.