Lisätyö

Lisätyö on työehto- tai työsopimuksessa sovitun työajan lisäksi tehtävä työ, joka ei ylitä lain mukaista säännöllistä työaikaa.

Työnantajan ja työntekijän on sovittava lisätyöstä erikseen. Lisätyöstä kuuluu maksaa vähintään samaa palkkaa kuin säännöllisestä työajasta.