Lepoaika

Työntekijällä on oikeus lepoon sekä työpäivän aikana että niiden välillä. Työntekijä on oikeutettu viikoittaiseen vähintään 35 tunnin lepoon. Yli kuuden tunnin työpäivän aikana työntekijällä on myös oikeus vähintään puolen tunnin lepoon.

Työntekijä on oikeutettu 35 tunnin keskeytymättömään lepoon kerran viikossa työvuorojen välissä. Lepo pitää ajoittaa osumaan mahdollisuuksien mukaan sunnuntain yhteyteen. Viikkolepo voidaan ajoittaa myös kahden viikon jaksolle. Työntekijällä on kuitenkin oikeus vähintään 24 tunnin yhtäjaksoiseen lepoon joka viikko.

Jos viikkolepo jää saamatta, se kuuluu saada seuraavien kolmen kuukauden aikana. Jos työntekijä suostuu, työnantaja voi korvata puuttumaan jääneen levon hänelle myös rahallisesti.

Lähde: Työsuojeluhallinto
 

Työvuoroluettelo

  • Työnantaja on velvollinen laatimaan etukäteen työvuoroluettelon, josta selviävät työn alkamis- ja päättymiskohdat sekä päivittäiset lepoajat
  • Työvuorolistan pitää olla työntekijöiden saatavilla viimeistään viikkoa ennen siinä olevan ajanjakson alkua
  • Työvuoroluettelo pitää yleensä jakaa samaksi ajaksi kuin työajantasoittumis-järjestelmäkin