Kokoaikainen työsuhde

Työsuhde voi olla koko- tai osa-aikainen. Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.

Kokoaikaisiksi työsuhteiksi määritellään yleensä työsuhteet, joissa tehdään töitä yli 30 tuntia viikossa. Työ, jota tehdään alle 30 tuntia viikossa, määritellään yleensä osa-aikaiseksi.

Vuonna 1996 voimaan tulleen työaikalain mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikottainen säännöllinen työaika voidaan sopia myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjaksolla.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu yleisesti lyhyemmistä työajoista. Niihin perustuva säännöllinen työaika voi olla hyvin joustava, mutta lain mukaan se voi olla keskimäärin enintään 40 tuntia viikossa vuoden tasoittumisjaksolla.

Kokoaikainen työsuhde

Vuoden 2016 marraskuussa kokoaikatyössä oli 84,0 % Suomen 15–74-vuotiaista palkansaajista. Kaikista palkansaajista

  • 74 % oli jatkuvassa kokoaikatyössä
  • 10 % oli määräaikaisessa kokoaikatyössä.

Lähde: Tilastokeskus