Koeaika

Työsopimukseen voidaan sopia koeaika, jonka pituus saa olla enintään kuusi kuukautta työsuhteen alkamisesta lukien.

Työnantaja voi pidentää koeaikaa, jos työntekijä on sen aikana ollut vähintään 30 päivää työkyvyttömänä tai perhevapaalla.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika pidennyksineen ei saa olla enempää kuin puolet sopimuksen kestosta.

Koeaikana työnantaja ja työntekijä voivat purkaa työsopimuksen niin, että se päättyy ilman irtisanomisaikaa. Sopimusta ei saa purkaa syrjivin tai epäasiallisin perustein.

Jos työntekijä tekee monta peräkkäistä määräaikaista työsopimusta saman työnantajan kanssa, saa koeaika olla vain kerran ensimmäisessä työsuhteessa, elleivät työt muutu olennaisesti.