Asumistuki - ABC

Asumista tuetaan yleisellä asumistuella, eläkkeensaajien asumistuella ja opiskelijoille maksettavalla asumislisällä.

Asumistukea voivat saada pienituloiset ruokakunnat asumismuodosta riippumatta. Yleistä asumistukea ei kuitenkaan voi saada, mikäli on oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen tai opiskelijoiden asumislisään.

Asumistuki on tarveharkintainen tuki ja riippuvainen ruokakunnan tuloista ja asumismenoista.

Tarkempia tietoja asumistuen hakemisesta ja saamisedellytyksistä saa Kelasta.