Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendin voi saada alle 64-vuotias ja vähintään viisi vuotta työ- tai virkasuhteessa ollut henkilö. Stipendiä voi hakea ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Sillä, onko hakija tutkintoa suorittaessaan työsuhteessa, ei ole stipendin kannalta väliä.

Ammattitutkintostipendiä täytyy hakea viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Stipendi edellyttää, että tutkinto on suoritettu näyttökokeissa alan tutkintotoimikunnan valvonnassa. Perinteiseen koulutusmuotoiseen tapaan suoritettu ammatillinen tutkinto ei ole näyttötutkinto, eikä siis oikeuta stipendiin

Oppilaitokselta kannattaa tarkoittaa, onko tutkinto näyttötutkintojärjestelmään sopiva.

Lisätietoja Koulutusrahaston sivuilta.