Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea myönnetään vähintään kahdeksan vuotta työssä olleille. Tukea voi hakea esimerkiksi opintovapaan ajaksi.

Aikuiskoulutustuen saajalla on mahdollisuus myös opintolainaan. Tuesta peritään vero ja sitä saa enimmillään 15 kuukautta. Tukea voidaan myöntää vähintään kahden kuukauden ajaksi, jonka työntekijä on poissa töistä. Tänä aikana työntekijä voi saada kohtuullisesti työpaikan luontaisetuja, mutta ei palkkaa.

Myös jaksottainen opiskelu aikuiskoulutustuella on mahdollista.

Tuki on tarkoitettu ammatilliseen tai ammattitaitoa parantavaan koulutukseen, joka tapahtuu julkisesti valvotussa oppilaitoksessa.

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että työntekijän päätoiminen työ-, virka- tai palvelussuhde on voimassa koulutuksen aikana. Myös määräaikaisessa työsuhteessa oleva voi saada tukea ajalta, jolloin on työnantajansa kanssa sopimallaan opintovapaalla.

Jos työsuhde irtisanotaan työntekijästä riippumattomista syistä koulutuksen aikana, hän ei menetä tukeaan.

Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto, jonka sivuilta aiheesta löytyy lisää tietoa.

Aikuiskoulutustukea ei saa, jos saa jo

  • työttömyyspäivärahaa
  • työmarkkinatukea
  • työttömyysetuutta koulutukseen
  • vuorottelukorvausta
  • Kelan opintorahaa
  • opintotukilain mukaista asumislisää
  • sairauspäivärahaa
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainpäivärahaa
  • kuntoutusrahaa samaan koulutukseen
  • täyttä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea, työttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä.

Asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittavat eivät myöskään voi saada aikuiskoulutustukea.