Työsuhteen alku

Työsuhdeasiat kannattaa hoitaa kuntoon heti, kun uusi työpaikka on tiedossa. Käy läpi alla oleva lista ja tarkista, että olet huolehtinut ainakin näistä asioista. Linkkien avulla löydät lisätietoja kustakin aiheesta.

Neuvoa ja apua saat myös vanhemmilta työtovereilta, luottamusmiehiltä ja ammattiliitoista. Muista, että tyhmää kysymystä ei ole olemassakaan!

1 Tee työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa sovitaan työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista.

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin työsopimus on sitova. Kirjallisen sopimuksen avulla riitatilanteessa on helpompi todistaa, mitä työsuhteen alussa tulikaan sovittua.

Ellei työsopimusta ole tehty kirjallisesti, on työnantajan annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työehdoista, mikäli työsuhde on yli kuukauden mittainen.

Mistä työsopimuksessa on syytä sopia?

2 Tutustu alasi työehtosopimukseen

Työsopimus ei saa sisältää huonompia ehtoja kuin kyseisen alan työehtosopimuksessa on sovittu. Alaasi koskevasta työehtosopimuksesta (tes) löydät alalla noudatettavat vähimmäisehdot, kuten vähimmäispalkat ja erilaiset palkanlisät.

Työehtosopimusta voit tiedustella työpaikkasi luottamusmieheltä tai omasta ammattiliitostasi. Useimmat työehtosopimukset löytyvät myös Finlexin nettisivuilta.

3 Kysy neuvoa

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada perehdytystä työhönsä. Työnantaja on velvollinen antamaan perehdytystä esimerkiksi työpaikan olosuhteista, koneiden ja laitteiden toimintatavasta ja turvallisuusmääräyksistä. Pidä huoli, että saat opastusta työhön, äläkä epäröi kysyä.

4 Suojele itseäsi

Kysy työnantajalta, kuuluuko työhön suojavarustuksia. Jos kuuluu, niin ota ne myös käyttöösi. Muista, että sinulla on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä.

Nuoria työntekijöitä varten on oma lakinsa, jonka tarkoituksena on suojella heidän henkistä ja fyysistä kasvuaan ja kehitystään. Laissa määritellään muun muassa nuorten työvuorojen pituus ja ajankohta.

5 Tarkista palkkasi

Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkaselvitys, palkkaerittely tai muu vastaava dokumentti, josta näkyvät peruspalkka, maksetut korvaukset sekä palkasta perityt maksut. Tarkista, että palkkatiedot ovat oikein ja sinulle on maksettu kaikki ilta-, viikonloppu-, ylityö- ja muut korvaukset.

Eri alojen palkkatasosta löydät tietoa kohdasta Palkka.

Muista, että työstä kertyy myös eläkettä. Työeläke alkaa karttua jo 17 vuotta täyttäneille. Tarkista palkkaerittelystä, että työnantajasi on pidättänyt siitä eläkevakuutusmaksut.

6 Huolehdi lomaoikeudestasi

Kaikilla työntekijöillä on oikeus vuosilomaan tai lomaa vastaavaan vapaaseen. Pääsääntönä on, että vuosilomaa kertyy alle vuoden kestäneissä työsuhteissa 2 arkipäivää kuukaudessa ja sen jälkeen 2,5 arkipäivää kuukaudessa.

Jos työsuhteesi on niin lyhyt, ettet ole ennättänyt pitää vuosilomaa, on sinulle kertynyt loma maksettava lomakorvauksena työsuhteen päättyessä. Lomakorvausta on maksettava kaikista, jopa muutaman tunnin pituisista työsuhteista.

Lomakorvauksen tai pidetyn loman ajalta maksettavan vuosilomapalkan lisäksi sinulla voi olla oikeus myös lomarahaan, joka on yleensä 50 % palkasta. Lomakorvauksesta on sovittu alakohtaisesti työ- ja virkaehtosopimuksissa.

7 Tutustu työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun ja luottamusmieheen

Työntekijöiden edustajana työpaikoilla toimii työntekijöiden keskuudestaan valitsemat työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies. Heidän kauttaan saat neuvoja ja apua aina kun niitä tarvitset. Sinun kannattaa esimerkiksi näyttää työsopimusta luottamusmiehelle, ennen kuin allekirjoitat sen.

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ovat vanhemmat työntekijät monesti korvaamattomana apuna. Ongelmatilanteissa kannattaa aina ottaa yhteyttä oman alan ammattiliittoon, vaikka et vielä olisikaan jäsen. Myös aluehallintovirastojen työsuojelutoimistot antavat apua.

8 Liity ammattiliittoon

Ammattiliiton jäsenenä voit vaikuttaa tulevaisuuteesi, palkkaasi, työolosuhteisiisi ja turvallisuuteesi. Jäsenyys tuo mukanaan monia muitakin etuja: apua, kun oikeuksiasi poljetaan, työttömyysturvaa, koulutusta, lomaetuja, alennuksia, vapaa-ajan toimintaa jne,

Voit etsiä itsellesi sopivaa ammattiliittoa ja täyttää liittymislomakkeen osoitteessa www.liitot.fi.