SAK:n malli perhevapaiksi

SAK:n malli perhevapaiksi

Nykyinen perhevapaajärjestelmä on monimutkainen ja vanhanaikainen. Jäykkyydessään se ei tue työn ja perheen yhteensovittamista, kannusta isiä osallistumaan lastenhoitoon tai huomioi kaikkia perheitä tasapuolisesti.

SAK joustavoittaisi etuuksia ja antaisi palikat vanhempien koottavaksi. Erilaisia elämäntilanteita ja valintoja kunnioittavan uudistuksen tulisi palvella kaikkia – yksinhuoltajia, ydinperheitä, uusperheitä ja sateenkaariperheitä.

Kannustinloukkujen purkaminen sujuvoittaa perheen ja työn yhdistämistä sekä rohkaisee vanhempia jakamaan vastuuta lapsista nykyistä luovemmin. Myös vanhemmille korvamerkityt kiintiöt tukevat isiä perhevapaille.

SAK:n malli lyhyesti

Raskausraha

 • 5 viikkoa
 • 90 % edeltävästä palkasta
 • alkaa noin kuukautta ennen laskettua aikaa

Vanhempainraha

 • 12 kuukautta
 • ensimmäisen kuukauden ajalta 90 % edeltävästä palkasta, sen jälkeen 70 % edeltävästä palkasta
 • tukipäivät jaetaan tasan vanhempien kesken
 • 3 kuukauden kiintiön ylittäviä tukipäiviä voi siirtää toiselle vanhemmalle, muulle lapsen huoltajalle tai huoltajan puolisolle
 • 3 viikkoa on mahdollista pitää yhtä aikaa toisen vanhemman kanssa
 • tukea voi käyttää yksittäisinä päivinä, puolitettuna tai pitkinä vapaina
 • lapsi saa olla päiväkodissa, jos tuen nostaa puolitettuna
 • tukipäiviä saa siirtää eteenpäin siihen asti, kun lapsi täyttää 3 vuotta

Hoitoraha

 • 6 kuukautta
 • 800 euroa/kk
 • tukipäivät jaetaan tasan vanhempien kesken
 • tukipäiviä voi siirtää toiselle vanhemmalle rajoituksetta
 • tukea voi käyttää yksittäisinä päivinä, puolitettuna tai pitkinä vapaina
 • lapsi saa olla päiväkodissa, jos tuen nostaa puolitettuna
 • tukipäiviä saa siirtää eteenpäin siihen asti, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Ei lisää kustannuksia

SAK:n ehdottaman perhevapaamallin kustannukset eivät eroa nykyjärjestelmän kustannuksista eikä mallin toteuttaminen kasvata työnantajien velvoitteita.

Kustannusvapaa rakenneuudistus ei ole lopullinen ratkaisu perheiden kaikkiin nykyisiin haasteisiin. SAK tavoittelee edelleen vanhempainrahan pidentämistä. Rakenneuudistuksen lisäksi tarvitaan tulevaisuudessa myös lisäsatsauksia perheiden hyvinvointiin.

Miten Noora ja Pawel käyttäisivät uudet mahdollisuudet?

Noora, Teemu ja Pawel

Osa-aikainen kaupan kassa Noora ja keikkaileva teatterimuusikko Pawel harkitsevat perheenlisäystä. Perheessä on entuudestaan 7-vuotias Teemu Nooran edellisestä avoliitosta.

Näin Noora ja Pawel jakaisivat perhevapaat, jos SAK:n malli olisi käytössä