Avoimet ammattiopistot – alanvaihdosta helpompaa

Alanvaihto ei suju aina jouhevasti. Se on mahdollista usein vasta irtisanomisen jälkeen, kun tarjolla ei ole koulutusta vastaavaa työtä, tai tilanteessa, jossa esimerkiksi ammattitauti estää työnteon.

Ongelmien laastaroimisen sijaan työttömyyttä ja sen pitkittämistä on mahdollista vähentää helpottamalla alanvaihtoa.

Avoin ammattiopisto työssä käyvän tueksi

Epäkohta:
Ammatillisen koulutuksen opintoja ei voi suorittaa avoimen yliopiston tai ammattikorkean tapaan yksittäisinä kursseina tai opintokokonaisuuksina.

SAK:n ratkaisu:
Aikuisille on luotava mahdollisuus opiskella ammatillinen tutkinto työn ohessa, vapaa-ajalla tai opintovapaalla. Ammatillisiin oppilaitoksiin on perustettava avoimen yliopiston tapaan toimivia avoimia ammattiopistoja. Niissä suoritetut opinnot on voitava hyväksyttää osaksi myöhempää tutkintoa.

Alanvaihtoon tähtääviä opintokokonaisuuksia

Epäkohta:
Ammattiin valmistavat perustutkinnot on rakennettu pääosin nuorille. Aikuisille suunnatut tutkinnot eivät valmista uudelle alalle, vaan syventävät työntekijän osaamista nykyisessä ammatissa.

SAK:n ratkaisu:
Aikuiskoulutus tarvitsee alanvaihtoon tähtääviä lyhyitä, sisällöltään räätälöitäviä kokonaisuuksia. Opiskelun on oltava monimuotoista: opiskelua oppilaitoksessa, oppisopimuskoulutusta tai opiskelua työn ohessa (minitutkinnot).

Aikuiskoulutustuki uusiksi

Epäkohta:
Työssäkäyvän ainoa ennakoiva muutosturva on nyt opintovapaa ja aikuiskoulutustuki. Tällä hallituskaudella aikuiskoulutustuen kesto lyhenee 19:stä 15 kuukauteen ja taso pienenee.

SAK:n ratkaisu:
Aikuiskoulutustukea on uudistettava niin, että sitä on mahdollista käyttää nykyistä lyhyempiin opintojaksoihin tai osa-aikaopiskeluun. Tukikuukaudet on sidottava työvuosiin ja pohjakoulutukseen.

Uraohjausta myös työssä käyville

Epäkohta:
Työssä käyvät eivät saa aina uraohjausta, vaikka olisivat vaarassa menettää työnsä. Alan vaihtoa suunnittelevat eivät saa viranomaisilta riittävästi pohdintansa tueksi viranomaisilta arviota eri alojen työvoimatarpeista.

SAK:n ratkaisu:
Kaikki uraohjauspalvelut on koottava osaksi tulevien maakuntien kasvupalveluja, jotka tarjoavat uraohjausta ja tietoa tulevasta työvoimantarpeesta myös alanvaihtoa suunnitteleville.

SAK:n ehdotukset aikuiskoulutuksen uudistamiseksi

Osaamiskuopasta työelämään

Jos perusasteen varassa olevien työllisyysaste olisi sama kuin keskiasteen tutkinnon suorittaneilla, työelämässä olisi noin 146 000 ihmistä enemmän kuin nyt. Työllisyysaste olisi 4,4 prosenttiyksikköä nykyistä korkeampi.