SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin

SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin

Digitalisaatio ja globalisaatio ovat muuttaneet ja muuttavat työelämää. Harva meistä tekee samaa työtä koko uransa ajan. Työelämää edeltävä koulutus ei aina takaa osaamista.

Muutokset vaikuttavat ennen kaikkea SAK:laisten työntekijöiden työuriin. Digitalisaation on arvioitu vievän matalasti koulutettujen tehtävistä yli 40 prosenttia, kun korkeakoulutetuilla luku on 16 prosenttia.

Uudenlaiset mahdollisuudet kouluttautua auttavat siirtymään tehtävästä toiseen ilman ammattien välille syntyviä työttömyysjaksoja. Mitä korkeampi koulutusaste, sitä paremmat mahdollisuudet työllistyä.

Työllisyysasteet koulutustason mukaan 1987–2014

Työllisyysasteet koulutustason mukaan 1987–2014

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto / Pekka Myrskylä

SAK:n ehdotukset aikuiskoulutuksen uudistamiseksi

Osaamiskuopasta työelämään

Jos perusasteen varassa olevien työllisyysaste olisi sama kuin keskiasteen tutkinnon suorittaneilla, työelämässä olisi noin 146 000 ihmistä enemmän kuin nyt. Työllisyysaste olisi 4,4 prosenttiyksikköä nykyistä korkeampi.