Työehtosopimukset pähkinänkuoressa

Alla on listattu SAK:laisten ammattiliittojen voimassa olevat työehtosopimukset. Kustakin sopimuksesta on kerrottu voimassaoloaika, kattavuus, sovitut palkankorotukset ja tärkeimmät tekstimuutokset.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten työehtosopimusten kolmannen vuoden palkankorotuksia ei pääosin ole kirjattu listaan. Yleiskorotus on kolmantena vuonna 16 e/kk, vähintään 0,43 %.

Kilpailukykysopimuksen mukaisten työehtosopimusten kirjauksia työajan pidennyksestä ja selviytymislausekkeesta on koottu sopimuksen neuvottelusivuille.

Työehtosopimukset taulukkona

SAK:laiset työehtosopimukset taulukkona (päivitetty 28.11.2017)
Ammattiliitto, sopimuskausi, kattavuus ja mukanaolo työllisyys- ja kasvusopimuksessa sekä kilpailukykysopimuksessa. Syksyllä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset on merkitty listaan keltaisella taustalla.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Keväällä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kaupan automiehet

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa AKT:n muiden sopimusalojen yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa AKT:n muiden sopimusalojen yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Elintarvikealan automiehet

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta
2018: yleiskorotus noudattaa AKT:n muiden sopimusalojen yleistä linjaa
2019: yleiskorotus noudattaa AKT:n muiden sopimusalojen yleistä linjaa

Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2019 + 2 optiovuotta

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
noudattavat AKT:n sopimusalojen yleistä linjaa

Liikenneopetusala

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2019 + 2 optiovuotta

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
noudattavat AKT:n sopimusalojen yleistä linjaa

Matkatoimistoala

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2019 + 2 optiojaksoa (1 v + 1 v 3 kk)

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
noudattavat AKT:n sopimusalojen yleistä linjaa

Viking Linen maapalvelut

Sopimuskausi:
1.3.2017–28.2.2019

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta
2018: noudattavat teollisuuden yleistä linjaa

Syksyllä 2016 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Taksiliikenne

Sopimuskausi:
1.2.2017−31.1.2019 + 2 optiovuotta

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Airpro Oy

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Ahtausala

Sopimuskausi:
1.2.2017−31.1.2019 + 2 optiovuotta

Kattavuus:
n. 3 400

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa

Säiliöauto- ja öljytuoteala

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Kuorma-autoala

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 17 000

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Linja-autohenkilökunta

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Linja-autoasemat (Matkahuolto)

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Huoltokorjaamot

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Terminaalitoiminta

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2020 + optiovuosi

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
2017: ei yleiskorotusta; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2018: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus
2019: yleiskorotus noudattaa teollisuuden yleistä linjaa; syksyllä taulukkopalkkojen liukumakorotus

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Muut työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset työehtosopimukset

  • Suomen Vapaasatama Oy
  • Ahtaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt

Ilmailualan Unioni IAU

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Lentoliikenteen palvelut
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
15.11.2013–15.11.2016, kiky-jatko 15.11.2017 saakka

Kattavuus:
n. 3 000

Palkankorotukset:
15.3.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
15.3.2015: yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen, euromääräisten lisien ja henkilökohtaisten palkkojen korotus 0,4 %
toinen jakso (15.11.2015–15.11.2016): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
palkkaryhmittelytyöryhmä ja palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä
suositus paikallisesta yhteistyöstä sairauspoissaoloihin vaikuttavien osatekijöiden selvittämiseksi
suositus työaikapankkikokeilusta
toimialan poikkeuksellisten taloudellisten vaikeuksien johdosta tehtyjen kirjausten edistäminen jatkuvan neuvottelun periaatteella

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kunta-alan sopimukset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukaisia)

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, KVTES (JHL:läisiä n. 97 000, yhteensä n. 318 500)
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, TS (JHL:läisiä n. 9 000, yhteensä n. 24 500)
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus, TTES (JHL:läisiä n. 9 600, yhteensä n. 9 600)
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus, OVTES (yhteensä n. 68 000)
Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus, LS (yhteensä n. 15 000)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 115 600, yhteensä n. 435 600

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 20 e/kk tai 12 snt/t, lisäksi korotukset työkokemuslisiin, henkilökohtaisiin lisiin sekä urakkapalkkoihin
1.7.2015: osapuolet ovat sopineet vuosilomamääräysten aiheuttaman kustannusvaikutuksen (0,1 %-yksikköä) vähentämisestä 0,4 %:sta, jäljelle jäävän 0,3 %:n korotuksen keskitetystä käytöstä ja toteuttamistavasta neuvotellaan 31.5.2014 mennessä; jos ei sopua, toteutetaan osuus yleiskorotuksena
toinen jakso (1.1.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
vuosilomien siirto-oikeus kattaa sekä vuosilomalain että ves-tessin mukaiset vuosilomapäivät
tes-tarkistukset luottamusmiesten korvauksiin ja päätoimisen pääluottamusmiehen vähimmäispalkkaan
palkkahinnoittelutyöryhmä ja yleinen työaikatyöryhmä

Valtion virka- ja työehtosopimus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 12 500, yhteensä n. 73 000

Palkankorotukset:
1.8.2014: yleiskorotus vaativuuspalkkataulukkoon 20 e/kk, heijastuu prosentuaalisiin lisiin sekä yleiskorotuksin tarkistettaviksi sovittuihin tai muuten aiemmin yleiskorotettuihin euromääräisiin lisiin
1.8.2014: yleiskorotus vaativuuspalkkataulukkoon 0,3 % (0,1 %-yksikköä korotusvarasta käytetään vuosilomakarenssin poistoon ja %-vuosilomapalkkaan), heijastuu yleiskorotuksin tarkistettaviksi sovittuihin tai muuten aiemmin yleiskorotettuihin euromääräisiin lisiin
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
työurien pidentäminen -työryhmä, muutosturvatyöryhmä, työaikaselvitystyöryhmä, matkatyöryhmä ja tilastotyöryhmä
oikeus siirtää työkyvyttömyysajalle osuva vuosiloma pidettäväksi myöhemmin
virkamiehen oikeus sairausloman aikaiseen palkkaukseen päättyy, kun sairausloma on yhdenjaksoisesti kestänyt yli 12 kk

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 2 800 (yht. n. 21 500)

Palkankorotukset:
1.8.2014: vaativuusryhmien alarajapalkkojen korotus 20 e/kk, heijastuu myös prosenttipohjaisiin palkan eriin, tuntipalkkajärjestelmän hinnoitteluryhmien palkkojen korotus 12 snt/t
1.8.2015: yleiskorotus 0,4 %, heijastuu myös euromääräisiin korotuksiin
1.8.2015: henkilöstön edustajien palkkioiden korotus seuraavaan täyteen 10 euroon ja lisien korotus 0,4 %
toinen jakso (1.2.2016–31.1.2017): työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat palkkaratkaisun 15.6.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
vuosilomien siirto-oikeus kattaa koko loma-ajan
lomapalkan laskennan osalta siirrytään käyttämään keskimääräistä palkkausprosenttia
työryhmää selvittämään mm. palkkausjärjestelmän toteumista ja kehittämistä, työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämistä, leirityön vaativuutta ja työelämän laatua
kokeilu seurakuntien ylimmän johdon palkkauksesta

Neuvonta-alan runkosopimus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2014–31.12.2016, kiky-jatko 31.12.2017 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 150 (yht. n. 2 000)

Palkankorotukset:
1.5.2014: toimihenkilöiden henkilökohtaisten kiinteiden palkkojen ja taulukoiden korotus 20 e/kk (13 snt/t)
1.5.2015: toimihenkilöiden henkilökohtaisten kiinteiden palkkojen ja taulukoiden korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät matka-ajasta/työajasta, palkkausjärjestelmään liittyvistä asioista ja korvaavan työn suosituksesta

Yksityinen sosiaalipalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 7 000 (yht. n. 70 000)

Palkankorotukset:
1.7.2014: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.7.2015: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioihin maltilliset tarkistukset 1.7.2014
työryhmä selvittää ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisten työurasuunnitelmien tekemistä työurien pidentämiseksi
palkkausjärjestelmän kehittämistyötä jatketaan

Yksityinen terveyspalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen, ei virallisesti kikyssä)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500 (yht. n. 3 000)

Palkankorotukset:
1.7.2014: taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.7.2015: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten palkkioihin tarkistukset 1.7.2014
työryhmät: työehtosopimuksen soveltamisalan muutostarpeet, tilastosopimuksen valmistelu, tuloksellisuus ja sen vaikutus palkkaukseen, selvitys mahdollisuuksista kustannusneutraaliin siirtymiseen 5-päiväiseen vuosilomalaskentaan sekä luottamusmiessopimuksen selkeyttäminen
vuosilomalain muutoksesta ei tes-kirjauksia, vaan mennään vuosilomalain mukaan

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 450 (yht. n. 2 100)

Palkankorotukset:
1.8.2014: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.8.2015: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 0,3 %

Tekstimuutoksia:
ratkaisun vuosilomalain muutosten johdosta
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiota korotetaan
hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, opetushenkilöstön palkkauksen kehittämistyöryhmä ja työaikatyöryhmä, yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä ja tilastotyöryhmä

Yliopistot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500, yhteensä n. 35 000

Palkankorotukset:
1.8.2014: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk, euromääräisten palkkojen yleiskorotus 0,4 %, väh. 20/e kk
1.8.2014: euromääräisten palkkioiden korotus 0,6 % (harjoittelukoulujen osalta harjoittelukoulujen keskimääräisen korotusvaikutuksen mukaisesti)
1.8.2015: opetus- ja tutkimushenkilöstön taulukkopalkkojen sekä henkilökohtaisten palkkojen tai sopimuspalkkojen korotus 0,4 %, harjoittelukoulujen taulukkopalkkojen korotus 0,4 % (harjoittelukoulujen taulukkojen vaativuustasoilla 9-11 sekä muun henkilöstön korotus 0,3 %), harjoittelukoulujen johtavien rehtoreiden ja rehtoreiden sekä muun henkilöstön henkilökohtaisten palkkojen tai sopimuspalkkojen korotus 0,3 %
1.8.2015: euromääräisten palkkioiden korotus 0,3 % (harjoittelukoulujen osalta harjoittelukoulujen keskimääräisen korotusvaikutuksen mukaisesti)

Tekstimuutoksia:
paikallista sopimista käsittelevä työryhmä, palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä, työaikatyöryhmä, yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä ja tilastoyhteistyöryhmä 

Yksityinen opetusala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500 (yht. n. 15 000)

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.8.2015: taulukkopalkkojen korotus 0,3 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin euron pyöristys 1.4.2014
vuosilomat
karenssi poistuu
osa-aikaisen prosentit 9, 13 ja 16
tekstityöryhmä selkeyttämään työehtosopimuksen luettavuutta, HTP-henkilöstön palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä: opettajien työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä sekä yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintaryhmä

Energiateollisuuden toimihenkilöt
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 300 (yht. n. 4 200)

Palkankorotukset:
1.2.2015: kuukausipalkkojen yleiskorotus 20 e/kk
1.2.2016: kuukausipalkkojen yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät: työehtosopimuksen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen joustavilla työaikajärjestelyillä, turvallinen ja terveellinen työympäristö, paikallisen sopimusosaamisen toteutumisen edistäminen sekä ammatillinen osaaminen ja työvoiman saanti

Energia-, ICT- ja verkostoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Ks. Sähköalojen ammattiliitto

Avaintyönantajat Avainta
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 500 (yht. n. 36 000)

Palkankorotukset:
1.8.2014: yleiskorotus 20 e/kk, tuntipalkkaisten keskituntiansioiden korotus 1 %
1.8.2015: yleiskorotus 0,28 % (0,12 % käytetään vuosilomamääräysten karenssin poistoon), tuntipalkkaisten keskituntiansioiden korotus 0,3 %

Tekstimuutoksia:
palkkaus- ja työhyvinvointityöryhmät

Henkilökohtaiset avustajat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.6.2014 – 31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 4 600

Palkankorotukset:
1.10.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.10.2015: palkkausjärjestelmän rahoittamiseen 0,4 %, maksetaan yleiskorotukseen, jos tästä ei päästä yhteisymmärrykseen

Tekstimuutoksia:
palkkausjärjestelmän uudistusta valmistellaan työryhmässä
sopimuksen soveltamisalaa laajennetaan rajoitetusti koskemaan myös muita vammaisia kuin vammaispalvelulain perusteella korvausta saavia; laajentamisen vaikutuksia seurataan työryhmässä
työryhmä selventämään tessin työaikalukua
lauantaikorvaus poistuu, mikäli samalta ajalta on oikeutettu myös sunnuntaikorvaukseen kokemuslisän kertymisen yhteys vuosiloman ansaintaan poistetaan
vuosiloman aikana sairastuminen siirtää pyynnöstä myös lakisääteisen vuosiloman ylittäviä lomapäiviä
arkipyhäluetteloon lisätään juhannusaatto
työnantajan maksettavaksi tietyt työstä johtuvat rokotukset tai lääkkeet
sairauspoissaoloista ilmoittamisen käytännöt kirjattu tessiin
kehityskeskustelut on käytävä vuosittain

Työkeskukset ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneet työkeskukset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014 – 31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 400 (yht. n. 1 000)

Palkankorotukset:
1.9.2014: palkankorotus 13 snt/t
1.9.2015: tuntipalkkojen korotus 0,4 %

Urheilujärjestöt
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen ja henkilökohtaisten palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.8.2015: taulukkopalkkojen ja henkilökohtaisten palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkkausjärjestelmän kehittämistyö jatkuu
palkallinen isyysvapaa 6 pv
korvaavasta työstä suositukset kevään 2014 aikana
henkilöstön edustajien palkkioiden korotus 5 e/kk 1.8.2015

Rautatieala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 4 100

Palkankorotukset:
1.9.2014: yleiskorotus 20 e/kk, vaikutus prosentuaalisiin lisiin huomioidaan 15.9.2014
1.9.2015: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 0,4 %, vaikutus prosentuaalisiin lisiin huomioidaan 15.9.2015

Tekstimuutoksia:
vuosilomalain 25 §:n muutoksista sovitaan huhtikuun loppuun 2014 mennessä

Paltan yleinen työehtosopimus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)
(Destia Oy:n työntekijät ja toimihenkilöt, Cleanosol Oy, Finavia Oy:n työntekijät ja toimihenkilöt, Labtium Oy, Metsähallitus, Luotsaustoimiala, Arctia Shipping Oy, Meritaito Oy:n työntekijät ja toimihenkilöt, Suomen Lauttaliikenne Oy, Senaattikiinteistöt, Haus Oy, TAY-palvelut Oy, Raskone Oy:n työntekijät sekä Raskone Oy:n ja Easy Km Oy:n toimihenkilöt)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 000 (yht. n. 9 000)

Palkankorotukset:
1.8.2014: yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 20 e/kk
1.8.2015: yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 0,4 %

Tekstimuutokset:
työaikapankkia koskeva pykälä ja siihen liittyvä työaikapankkisuositus
matkakustannusten korvauksia tarkistetaan
vuosilomalakia pidempiä lomia koskeva lomapalkkaprosentti sovitaan vuoden 2013 loppuun mennessä
korvaavaa työtä koskevat sopimusmääräykset ja suositus valmistellaan vuoden 2013 loppuun mennessä
työryhmät: matkustamistyöryhmä, testaus- ja laboratorioalan työryhmä, TAY-Palvelut Oy:n työsopimusta tarkasteleva työryhmä ja työkaarimallityöryhmä

Infra-alan toimihenkilöt
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 700

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. Paltan yleinen työehtosopimus

Infra-alan työntekijät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 600

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. Paltan yleinen työehtosopimus

Testaus- ja laboratorioala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 800

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. Paltan yleinen työehtosopimus

Korjaamoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 1 350

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. Paltan yleinen työehtosopimus

Tarkastuala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
Ks. Paltan yleinen työehtosopimus

Paltan runkosopimus (Suomen Lions-liitto ja Suomen Unicef-yhdistys)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 180

Työterveyslaitos
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 80 (yht. n. 500)

Seure Oy
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 200 (yht. n. 7 500)

Finnvera Oyj
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 100 (yht. n. 400)

Liikenneturva
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 50

Suomi-Venäjä-seura
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
26

Svenska Finlands Folkting
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
12

Työväenperinnelaitokset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
30

Rengonharjusäätiö
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
22

Certia Oyj
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 150

Kansallisgalleria
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014-31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Syksyllä 2012 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kansanedustajien avustajat

Sopimuskausi:
1.1.2013-31.3.2014

Kattavuus:
n. 180

Palkankorotukset:
1.4.2013: palkankorotus 1,9 %

Tekstiasioita:
kokonaan uusi työehtosopimus
neuvottelutulos myös pääsopimuksesta ja luottamusmiessopimuksesta
työryhmä palkkauksesta

Syksyllä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Eläketurvakeskus
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012-31.1.2014

Kattavuus:
n. 390

Palkankorotukset:
2012: korotukset 1,2 % + 1,2 %
2013: korotukset 0,8 % + 0,8 %, lisien osuus 0,3 %
kertaerä 150 e

Tekstimuutoksia:
lisiin erilliset korotukset
palkallinen isyysloma 6 pv

Keväällä 2011 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Keva (ent. Kuntien eläkevakuutus)

Sopimuskausi:
1.2.2010–31.12.2011

Kattavuus:
n. 370

Palkankorotukset:
1.2.2010: yleiskorotus 0,7 %
1.6.2010: henkilökohtaisiin palkantarkistuksiin 0,3 %
1.9.2010: järjestelyerä 0,7 %, jonka käytöstä neuvotellaan 31.5.2010 mennessä; jos ei sopua, jaetaan kaikkien työntekijöiden palkkojen tarkistukseen
1.5.2011: yleiskorotus 2 %
toukokuu 2011: kertakorvaus 100 e kun tietyt ehdot täyttyvät, osa-aikaisille kertakorvaus maksetaan suhteessa työaikaan

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

S-ryhmän esimiehet
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)
(yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
yhteensä n. 1 400

Palkankorotukset:
1.9.2014: palkankorotus 20 e/kk
1.9.2015: palkankorotus 0,4 %

Tekstimuutokset:
työehtosopimuksen selkeytys- ja kehittämistyöryhmä, ABC-työryhmä
liittojen välillä todetut palkkahallinnolliset esimerkit jatkossa voimassa vakiintuneena käytäntönä

Merimies-Unioni

Keväällä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Suomen Lauttaliikenne Oy:n maantielautat

Sopimuskausi:
1.5.2017–28.2.2019

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
kuten merenkulkualan muissa, aikaisemmin sovituissa sopimuksissa

Suomen Saaristovarustamo Oy:n yhteysalukset

Sopimuskausi:
1.5.2017–28.2.2019

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
kuten merenkulkualan muissa, aikaisemmin sovituissa sopimuksissa
tarkennukset vuorokautisesta takuupalkkaan sisältyvästä ylityöstä sekä arkipyhien korvauksista

Ahvenanmaan maakuntahallitus

Sopimuskausi:
1.3.2017–

Kattavuus:
n. 70

Meritaito/väyläalukset

Sopimuskausi:
1.3.2017–

Rannikko- ja sisävesiliikenne

Sopimuskausi:
1.3.2017–

Suomenlinnan liikenne

Sopimuskausi:
1.3.2017–

Kattavuus:
10

Kotimaan liikenteen pienet alat
Yhtensä 15 työehtosopimusta: Archipelago Lines, Arctia Karhu, Finnlines/terminaalityöntekijät, Nordic Jetline Finland, Koululaiva Katariina, Mopro Oy, Fin-Terpuu, VG-Shippping, Ansgar, Kuljetus-Savolainen, Kemin satama/matkailujäänmurtaja Sampo, Kemin matkailu/matkailujäänmurtaja Sampo, Kesamonsaaren yksityistiekunta, Sundqvist Investments, Raahen meriapu

Sopimuskausi:
1.3.2017–

Syksyllä 2016 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Meritaito/väylänhoitajat ja väylämestarit
(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 60

Keväällä 2015 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Jäänmurtajien, monitoimimurtajien ja muiden erikoisalusten kansi- ja konemiehistö ja taloushenkilökunta

Sopimuskausi:
1.3.2014–28.2.2017

Palkankorotukset:
työllisyys- ja kasvusopimuksen linjan mukaan

Keväällä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kotimaan matkustaja-alusliikenne

Sopimuskausi:
1.3.2014–28.2.2017

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.3.2014: taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk; euromääräisten lisien korotus 1,05 %
1.3.2015: taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 0,4 %
1.3.2016: merenkulun yleisen linjan mukaiset korotukset

Tekstimuutoksia:
sairauslomamääräyksiin muutoksia

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Ulkomaanliikenteen matkustaja-alukset
Ulkomaanliikenteen kauppa-alukset

(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukaisia)

Sopimuskausi:
1.3.2014–28.2.2017, kaksivuotinen kiky-jatko 28.2.2019 saakka

Kattavuus:
Yht. n. 5 000

Palkankorotukset:
1.3.2014: ulkomaanliikenteen lastialuksien taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk, pientonnistoalusten takuupalkkojen korotus 23 e/kk, matkustaja-alusten takuupalkkojen korotus 27,50 e/kk; euromääräisten lisien ja korvauksien korotus 1,05 %
1.3.2015: palkkojen sekä euromääräisten lisien ja korvauksien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistöä sekä taloushenkilökuntaa koskeva tes ja ulkomaanliikenteen pientonnistosopimus yhdistetään ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskevaksi tessiksi
luottamusmiehen ja pääluottamusmiehen vapautuksen toteutumista parannetaan
terveydenhuoltosopimukseen sairaanhoitoa ja sairaanhoidon kustannuksia koskevia tarkentavia määräyksiä
irtisanomissuojasopimukseen muutos, jolla turvataan pisimpään saman työnantajan palveluksessa olleiden asema taloudellisissa ja tuotannollisissa lomautus- ja irtisanomistilanteissa
tes-kohtaisia tekstimuutoksia

Viking Linen maahenkilökunta
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 100

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Syksyllä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Elokuvateatterit
(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2017–29.2.2020

Kattavuus:
n. 650

Palkankorotukset:
2017: ei korotuksia
2018 ja 2019:  korotukset lasketaan kemian ja teknologian ratkaisuista

Tekstimuutoksia:
pääsiäislauantailta ja vapunaattona tehdyistä tunneista maksetaan jatkossa 55 %:lla korotettua palkkaa
jouluaatto ja juhannusaatto ovat vapaita, voidaan sopia paikallisesti toisin
työehtosopimuksen tekstit muutetaan kauden aikana selkokielisiksi
tarkoituksena on poistaa kohta, jonka mukaan palkanmaksuvelvoitetta ei ole, jos sairaus tai tapaturma johtuu kevytmielisestä elämästä

Lue lisää

Keväällä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Hiusala

Sopimuskausi:
1.5.2017–31.3.2021 (irtisanottavissa päättymään vuosittain 31.10.)

Kattavuus:
n. 4 500

Palkankorotukset:
vuosittain 1.11., neuvotellaan joka syksy erikseen
1.11.2017: iltalisä nousee 3 e:oon/t (aiemmin 2,67), lauantai- ja aattolisä nousee 4,90 e:oon/t (aiemmin 3,90)

Tekstimuutoksia:
paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisätään; paikalliset sopimukset mahdollisia vain Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenyritysten ja sen henkilökunnan välillä
provisiopalkkaisten työntekijöiden vähimmäisansiomääräykset poistuvat ja heidän takuupalkkataulukkonsa muuttuu kaksiportaiseksi työkokemuksen mukaan
sairausajan palkkojen maksuun muutoksia
yli 15 vuoden työsuhteen jälkeen vuosilomaa kertyy 1.4.2018 alkavan lomanmääräytysmisvuoden alusta 3 arkipäivää täydeltä loman määräytymiskuukaudelta
alle 4 tunnin työvuoroja ei voida käyttää, ellei se johdu työntekijän tarpeesta tai muusta perustellusta syystä
suositus eurooppalaisen parturi- ja kampaamoalan työsuojelun ja -turvallisuuden puitesopimuksen noudattamisesta
työryhmä paikkakuntakalleusluokan II poistamisen toteuttamisesta sopimuskauden aikana
työryhmä ammatillisen koulutuksen reformin tuomien muutosten huomioimisesta työehtosopimuksessa

Lue lisää

Veikkaus Oy
(korvaa Raha-automaattiyhdistyksen tessin)
(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
1.1.2017–31.12.2018, irtisanottavissa päättymään 31.12.2017

Kattavuus:
PAMilaisia n. 1 000 (yht. n. 1 150)

Palkankorotukset:
Osapuolet neuvottelevat vuoden 2018 palkantarkistuksista 30.11.2017 mennessä.

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaus 1.1.2017 alkaen 72 e / kk
palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä

Keväällä 2016 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Vartiointiala
(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2016–30.4.2017, kiky-jatko 30.4.2018 saakka

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.4.2016: palkkojen ja tasopalkkojen yleiskorotus16 e/kk, väh. 0,43%; yötyölisän korotus 2 snt/t

Keväällä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Alko Oy:n myymälätyöntekijät
(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.9.2014: henkilökohtaisten palkkojen ja taulukkopalkkojen määräaikainen korotus 20 e/kk 31.8.2015 asti; työaikalisien yleiskorotus 0,4 %
1.9.2015–31.1.2017: palkankorotukset määräytyvät työllisyys- ja kasvusopimuksen kohdan 2.3 mukaisesti; mikäli palkkausjärjestelmään ei tule muutoksia, taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja (31.8.2015 mukaisia palkkoja) korotetaan 0,4 % + määräaikaisena palkankorotuksena ollut 20 e säilyy taulukkopalkoissa

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten korvauksia korotetaan 0,4 % 1.9.2015
säännöllisen työajan tasoittumisjakso 26 viikkoon (aiemmin 18 viikkoa)
selvennys ruokataukokirjaukseen: työntekijällä on ruokatauko säännöllisen työajan ollessa yhdenjaksoisesti yli 6 tuntia
työryhmä selvittää ja hakee kehityskohteita palkkausjärjestelmään; mahdollisuus rakentaa ja ottaa käyttöön uusi palkkausjärjestelmä 1.9.2015 alkaen
selvitetään, miten vähimmäistyöajat voisivat kehittyä ja järeiden työsuhteiden määrä kasvaa

Urkurakentamo Martti Porthan Oy

Sopimuskausi:
1.5.2014–30.4.2017

Kattavuus:
7

Palkankorotukset:
1.9.2014: palkankorotus 13 snt/t
1.9.2015: palkankorotus 6 snt/t
2016: palkankorotuksista sovitaan huhtikuun 2016 aikana; mikäli ei sopua, tes voidaan irtisanoa

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Apteekit
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.6.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 3 000

Palkankorotukset:
1.10.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.10.2015: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja työaikalisien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
osa-aikaisen arkipyhämääräysten maksuun täsmennyksiä
työaikalisät maksetaan kaksinkertaisena sunnuntaina ja muina kirkollisina juhlapäivinä, vappuna tai itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä
työhyvinvointityöryhmässä selvitetään työterveyttä, työhyvinvointia, ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisiä työurasuunnitelmia
lomaltapaluuraha muutetaan lomarahaksi

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t; matkarahan korotus Verohallituksen kokopäivärahan korotusprosenttia vastaavalla määrällä
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %;
työaikalisien korotus 1,4 %; matkarahan korotus Verohallituksen kokopäivärahan korotusprosenttia vastaavalla määrällä

Tekstimuutoksia:
kirjataan tessiin sopimuskauden aikana solmitut talokohtaiset sopimukset
täsmennetään sairauspoissaoloista ohjeistamista
tarkennuksia tessin määräyksiin kärrymyynnistä sekä erityispitkistä linjoita ja erikoismatkoista

Bingoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
89

Palkankorotukset:
palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät:
1.7.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.7.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; euromääräisten lisien korotus 1 snt/t

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 e/kk 1.7.2015
työehtosopimuksen liittämisestä runkosopimukseen neuvotellaan
korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana
II paikkakuntakalleusluokan poisto

Erityisteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
477

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; euromääräisten lisien korotus 1 snt/t

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 e/kk 1.9.2015
työehtosopimuksen liittämisestä runkosopimukseen neuvotellaan
korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana

Golf-ala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.12.2013–30.11.2016, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.4.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.4.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
lisätään työehtosopimukseen myös kuukausipalkkataulukot
taulukkopalkoissa huomioidaan kenttämestari- tai kentänhoitajan koulutus siten, että minimipalkkoja korotetaan vähintään 5 %.
työntekijän hoitaessa sekä luottamusmiehen että työsuojeluvaltuutetun tehtävää palkkio on 60 e
selvitetään tarvetta täsmentää työaikasäännöksiä
valmistellaan yhteistä suositusta työhallinnan edistämisestä sekä kehityskeskustelujen käyttöön ottamisesta
kevennetystä ja korvaavasta työstä yhteinen suositus

Hiihtokeskusala
(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, kiky-jatko 31.10.2017 saakka

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
1.3.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.3.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 5 e/kk
täsmennetään sairauspoissaoloista ohjeistamista
palkkausjärjestelmän kehittäminen sekä tulospalkkausjärjestelmien tai muiden kannustavien palkkausjärjestelmien soveltuvuus toimialalle
vuosityöajan perehdyttämismääräys

Huvi-, teema- ja elämyspuistot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.8.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; ilta- ja yölisän sekä hälytysrahan korotus 1,4 %

Tekstimuutoksia:
ikäohjelmasta kirjaus tessiin
luottamusmiehelle on annettava uuden työntekijän osalta myös yhteystiedot
tarkennus ilmoitusvelvollisuuteen työkyvyttömyydestä

Kaupan alat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukaisia)

Kauppa
Rautakirja Oyj:n kioskimyyjät ja kioskinhoitajat
Hankkija-Maatalous Oy:n myyntihenkilöstö
Kaupan ATK-toimihenkilöt
S-ryhmän kaupan esimiehet ja huoltamonhoitajat
Vähittäiskaupan esimiehet
Varasto- ja kuljetusesimiehet

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
yhteensä n. 200 000

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; kaupan 3. vuoden taulukkopalkkojen korotus 5 e/kk; kaupan 5. vuoden taulukkopalkkojen korotus 7 e/kk

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksien korotus 5 e/kk 1.9.2015
neuvotellaan varastopöytäkirja
palkkausjärjestelmä neuvotellaan 1.9.2015 mennessä, käyttöönotosta sovitaan erikseen
osallistutaan Työelämä 2020 -hankkeeseen
ehdollinen kirjaus työkykyä vastaavasta korvaavasta työstä
selkeytyksiä työehtosopimuksen määräyksiin sairastumisesta
hallinnon edustajan osallistumisoikeus

Kiinteistöpalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.12.2013–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 50 000

Palkankorotukset:
1.4.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk; vähimmäistaulukkopalkkojen korotus 12 snt/t + 2 %/t; iltalisän korotus 0,01 e/t; yölisän korotus 0.02 e/t
1.4.2014: talonmiehen työtä ja siivousta koskevan liitteen piirissä olevien työntekijöiden yleiskorotus 20 e/kk
1.4.2015: yleiskorotus 0,4 %; vähimmäistaulukkopalkkojen korotus 0,4 %/t + 2,5 %/t
1.4.2015: talonmiehen työtä ja siivousta koskevan liitteen piirissä olevien työntekijöiden yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksien korotukset 1.4.2014 5 e/kk
työryhmät työajasta, paikallisesta sopimisesta, työhyvinvoinnista, työperäisestä maahanmuutosta, palkkausjärjestelmästä ja soveltamisalaa koskevista erimielisyyksistä

Kopio- ja tulostusala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
591

Palkankorotukset:
palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; euromääräisten lisien korotus 1 snt/t

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 e/kk 1.9.2015
työehtosopimuksen liittämisestä runkosopimukseen neuvotellaan
korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana
palkkausjärjestelmätyöryhmälle toimeksianto

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
118

Palkankorotukset:
palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; euromääräisten lisien korotus 1 snt/t

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 e/kk 1.9.2015
työehtosopimuksen liittämisestä runkosopimukseen neuvotellaan
korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana
palkkausjärjestelmätyöryhmälle toimeksianto

Kuvanvalmistamot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
69

Palkankorotukset:
palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; euromääräisten lisien korotus 1 snt/t

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 e/kk 1.9.2015
työehtosopimuksen liittämisestä runkosopimukseen neuvotellaan
korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana

Makuuni Oy
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.12.2016, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 450

Palkankorotukset:
1.3.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus20 e/kk tai 12 snt/t; iltalisä nousee 80 snt:iin/t ja yölisä 1,48 e:oon/t
1.8.2015: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 0,4 %

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 62 000

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; työaikalisien korotus 1,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia korotetaan 5 e/kk 1.9.2015
vuosilomalain muutoksista johtuvat kirjaukset tessiin
keskimääräisen vähimmäistyöaikamääräyksen tarkentaminen
ikäohjelmista kirjaus tessiin
luottamusmiehelle on annettava uuden työntekijän osalta myös yhteystiedot
osallistutaan Työelämä 2020 -hankkeeseen
työaikamääräysten selvittäminen sopimuskauden aikana
selkeytys työehtosopimuksen määräykseen sairastumisesta
palkkausjärjestelmän uudistaminen

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %; työaikalisien korotus 1,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia korotetaan 5 e/kk 1.9.2015
vuosilomalain muutoksista johtuvat kirjaukset tessiin
keskimääräisen vähimmäistyöaikamääräyksen tarkentaminen
ikäohjelmista kirjaus tessiin
luottamusmiehelle on annettava uuden työntekijän osalta myös yhteystiedot
osallistutaan Työelämä 2020 -hankkeeseen
työaikamääräysten selvittäminen sopimuskauden aikana
selkeytys työehtosopimuksen määräykseen sairastumisesta
palkkausjärjestelmän uudistaminen
esimiesten lisiä koskevan kuukausikorvauksen määräyksen soveltuvuuden selvittäminen

Muuttopalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 12 snt/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työvuoron pituus vähintään 5 ja enintään 12 t
erikseen töihin kutsuttavan lomaraha määräys
osa-aikaisten tes-määräysten selkeyttäminen
viikkotyöaikamääräykset
palkkausjärjestelmän kehittäminen
koulutus- ja palvelussitoumus

Ohjelmapalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, kiky-jatko 31.10.2017 saakka

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.3.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 12 snt/t
1.3.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 5 e/kk 1.3.2015
soveltamisalasta poistetaan 150 tunnin raja

Puhelinpalvelut ja yhteyskeskukset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.6.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.10.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t; yölisä nousee 3 e:oon/t ja kielilisä 50 snt:iin/t
1.8.2015: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja kiinteiden lisien korotus 0,4 %; osapuolet voivat sopia korotusvaran käyttämisestä toisin 30.8.2015 mennessä

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten työskentelypuitteisiin parannuksia
työhyvinvointiin ja tuottavuuteen tarvittavia toimenpiteitä selvitellään ja valmistellaan
palkkausjärjestelmän uudistusta koskevia toimenpiteitä
työaikamääräyksiin liittyviä selvityksiä

Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat
(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2014–31.1.2017

Kattavuus:
PAMilaisia n.115 (yht. 254)

Palkankorotukset:
1.5.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk; operaattorilisän ja päivystykseen/varallaoloon liittyvien sopimuskorvauksien korotus 1,16 %
1.5.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työaikojen järjestelyihin liittyviä tekstimuutoksia

Suomen kansallisoopperan tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
86

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/kk tai 13 snt/t
1.8.2015: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
teknisten pienryhmien luottamusmiespalkkiota korotetaan 3,1 e/kk ja teknisten esimiesten luottamusmiespalkkiota 7,7 e/kk 1.8.2014
soveltamisalakirjaus
korvaavan ja kevennetyn työn suositus (voimaan 1.4.2014
luottamusmiessopimus (voimaan 1.4.2014
vuosilomapalkkaa koskevat säädökset vuosilomalain muutoksen johdosta

Yhtyneet-sopimus (Yleisradio ja MTV)
(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Paperiliitto

Syksyllä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Paperiteollisuus

Sopimuskausi:
10.11.2017–30.11.2019

Kattavuus:
n. 13 000

Palkankorotukset:
8.1.2018: yleiskorotus 13 snt/t ja paikallinen erä 19 snt/t
7.1.2019: yleiskorotus 12 snt/t ja paikallinen erä 18 snt/t
jos paikallisen erän jaosta ei yksimielisyyttä, jaetaan sen osuus myöhennettynä yleiskorotuksena; tällöin korotukset voimaan 2.4.2018 ja 1.4.2019
korotusten vaikutus alan keskipalkasta laskien on 1. vuodelle 1,8 % ja 2. vuodelle 1,7 %

Tekstimuutoksia:
työnantaja voi ulkoistaa omalla päätöksellään siivous-, vartiointi- ja ruokalatoimintoja; työntekijällä on kuitenkin ulkoistuksessa oikeus jäädä nykyisen yhtiön palvelukseen
sellaisilla tuotantolinjoilla tai -osastoilla, jotka eivät ole olleet käynnissä jouluna ja juhannuksena edellisenä viitenä tes-seisokkina eli 1.1.2015–1.7.2017, voidaan työskennellä ao. päivinä aiemmista ehdoista poiketen; työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja ensisijaisesti työhön kutsutaan työvuorojärjestelmän mukaan työvuorossa olevia; työstä maksetaan 200 %:lla korotettu palkka ja tes-seisokista kertyy vapaapäiviä tehtyjen työvuorojen suhteessa
yli 55-vuotiailla työntekijöillä, joiden työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti 20 vuotta, on oikeus vaihtaa palvelusvuosikorvaus vapaaksi yhden viikon verran vuodessa; vapaan voi pitää yhdenjaksoisena välittömästi ennen vanhuuseläkettä
sairasta enintään 10-vuotiasta lasta voi jäädä hoitamaan omalla ilmoituksella
pääluottamusmiesten työstävapautusaikoja lisättiin, mm. kokonaan työstävapautuksen saa, kun pääluottamusmiehellä on edustettavanaan väh. 250 työntekijää
työsuojeluvaltuutettujen palkkioon lisäkorotuksia

Lue lisää

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Pahvin- ja paperinjalostajat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %

Huhtamäki Foodservice Nordic
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1. vuosi: yleiskorotus 12 snt/t
2. vuosi: yleiskorotus 0,4 %

Paccor Finland
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1. vuosi: yleiskorotus 12 snt/t
2. vuosi: yleiskorotus 0,4 %

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Syksyllä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala

Sopimuskausi:
1.11.2017–31.10.2019

Kattavuus:
n. 14 000

Palkankorotukset:
sidottu myöhemmin selviävään vientiliittojen sopimaan linjaan

Keväällä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Åland Post

Sopimuskausi:
1.1.2017–31.12.2017

Syksyllä 2015 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Informaatiologistiikka-ala
(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2015–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
7.12.2015: kk-palkkataulukkojen palkkojen yleiskorotus 19 e/kk; henk.koht. palkkojen yleiskorotus 19,34 e/kk
7.12.2015: työhönsidonnaisuuslisän, euromääräisen iltalisän ja euromääräisen yötyölisän korotus 0,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 0,5 % 7.12.2015
työryhmät: palkkaliitteiden 1 ja 3 kehittäminen, vuosiloma ja sairaanhoito

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Rahankäsittelypalveluala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.10.2016, kiky-jatko 31.10.2017 saakka

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %; euro- ja senttimääräisten lisien korotus 1 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia korotetaan 5 % 1.6.2014

Puuliitto

Syksyllä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Taimitarha-ala

Sopimuskausi:
1.1.2018–31.12.2019

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.1.2018: yleiskorotus sekä palkkataulukoiden ja palkanlisien korotus 1,6 %
1.1.2019: yleiskorotus sekä palkkataulukoiden ja palkanlisien korotus 1,6 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimikausia pidennetään 2 v:sta 4 v:een
taimitarha-alan koulutussopimus korvaa keskusjärjestöjen koulutussopimuksen

Lue lisää

Keväällä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Turvetuotantoala

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.10.2018

Kattavuus:
n. 200

Keväällä 2016 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Bioenergiateollisuuden palveluyritykset
(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
 1.11.2016–31.10.2017

Kattavuus:
n. 100

Keväällä 2015 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Puusepänteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen 22.4.2015 alkaen, kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2013–31.3.2015 ja 22.4.2015–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 8 400

Palkankorotukset:
1.3.2014: yleiskorotus 1,4 % + paikallinen erä 0,7 %; jos erästä ei sopua 15.2.2014 mennessä, maksetaan se yleiskorotuksena 1.5.2014
1.3.2014: vuoro- ym. lisien korotus
vuosien 2015 ja 2016 palkkaratkaisuista neuvotellaan paikallisesti; mikäli paikallista ratkaisua ei synny 1.8.2015 tai 1.8.2016 mennessä, korotetaan palkkoja seuraavasti:
22.8.2015: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
22.8.2016: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia (22.4.2015–31.1.2017):
suositus työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyvien toimintamallien paikallisesta selvittämisestä ja käyttöönotosta
työryhmä työaikajärjestelmistä
työnantaja voi tuotannoll. tilanteen niin edellyttäessä pidentää tilapäisesti vuorokautisen säännöllisen työajan enint. 10 tuntiin ja viikoitt. työajan enint. 50 tuntiin; tilapäisyydellä tarkoitetaan enint. 52 kalenteriviikon ajanjaksoa
kirjaus muusta työstä työkyvyttömyystilanteissa
kirjaus työsuojeluvaltuutetun korvauksesta

Syksyllä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Bioteollisuus
(ent. turveteollisuus)
(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
16.9.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.8.2015: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.8.2016: yleiskorotus 0,4 %

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Mekaaninen metsäteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–30.11.2016, kiky-jatko 30.11.2017 saakka

Kattavuus:
n. 12 600

Palkankorotukset:
vuosien 2014 ja 2015 palkkaratkaisuista neuvotellaan paikallisesti; mikäli paikallista ratkaisua ei synny 15.5.2014 tai 15.5.2015 mennessä, korotetaan palkkoja seuraavasti:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työnantaja voi tuotannoll. tilanteen niin edellyttäessä pidentää tilapäisesti vuorokautisen säännöllisen työajan enint. 10 tuntiin ja viikoitt. työajan enint. 50 tuntiin; tilapäisyydellä tarkoitetaan enint. 52 kalenteriviikon ajanjaksoa

Metsäala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.12.2013–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
1.4.2014: yleiskorotus 20 e/kk tai 12 snt/t
1.4.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvaus ja työsuojeluvaltuutetun korvaus 80 e/kk 1.4.2014 alkaen

Metsäkoneala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
5 500

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t; suoritepalkkojen perusteiden tarkistus 1 %
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; suoritepalkkojen perusteiden tarkistus 0,4 %

Veneteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %
yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen toteutustavasta ja maksuajankohdasta toisin

Tekstimuutoksia:
paikallisesti voidaan luottamusmiehen kanssa sopia tiettyä työtehtävää, työvaihetta tai ryhmää koskien, ettei ennakolta laadittavaa työajan tasoittumisjärjestelmää laadita, vaan työaika tasoittuu säädettyyn keskimäärään kalenterivuoden aikana

Harja- ja sivellinalat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %
yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen toteutustavasta ja maksuajankohdasta toisin

Tekstimuutoksia:
paikallisesti voidaan luottamusmiehen kanssa sopia tiettyä työtehtävää, työvaihetta tai ryhmää koskien, ettei ennakolta laadittavaa työajan tasoittumisjärjestelmää laadita, vaan työaika tasoittuu säädettyyn keskimäärään kalenterivuoden aikana

Maaseutuelinkeinot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 7 700

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
soveltamisalassa lisäyksiä ja muutoksia: kone- ja muut urakointipalvelut, maaseutumatkailu sekä metsämarjojen, -sienien ja muiden luonnontuotteiden poiminta ja keruu
yrityksen tuotannollisten tarpeiden niin vaatiessa säännöllinen viikoittainen työaika voidaan järjestää keskimääräisenä; vuorokautinen säännöllinentyöaika voi tällöin vaihdella 4–10 tuntiin säännöllisen viikoittaisen työajan ollessa enint. 50 tuntia; säännöllisen viikkotyöajan tulee tasoittua keskim. 40 tuntiin enint. 52 viikon ajanjaksona
paikallisesti sopien voi työvuoroluettelon mukainen vuorokautinen työaika olla yhdenjaksoisesti enint. viikon ajan 11 tuntia; tällöin säännöllinen viikkotyöaika voi olla enint. 55 tuntia; viikon mittaisen jakson jälkeen on oltava enint. 8-tuntiset työvuorot vähintään viikon ajan
milloin viikon toinen vapaapäivä siirretään myöhemmin annettavaksi, lisääntyy sen viikon viikkotyöaika yhdellä työvuoron tuntimäärällä; työntekijän suostumuksella voidaan myös viikkolepopäivä siirtää myöhemmin annettavaksi, jolloin viikkotyöajan pituus kasvaa kahdella työvuoron tuntimäärällä
työntekijän ollessa sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä tavanomaisia työtehtäviään, työnantaja voi tarjota korvaavaa työtä, jota henkilö kykenee terveyttään vaarantamatta tekemään
osapuolet selvittävät työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ikäohjelmien käyttöön ottoon liittyviä toimintamalleja

Viher- ja ympäristönrakentamisala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työnantaja ja työntekijä voivat työmaakohtaisesti sopia määrätyn työkohteen suoriteperusteisesta kokonaispalkkauksesta
kirjaus korvaavasta työstä
osapuolet selvittävät sopimuskauden loppuun mennessä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ikäohjelmien käyttöön ottoon liittyviä toimintamalleja
työryhmä selvittää tessin kehittämistarpeita koskien mm. palkkausjärjestelmiä

Puutarha-ala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 11 200

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
yrityksen tuotannollisten tarpeiden niin vaatiessa säännöllinen viikoittainen työaika voidaan järjestää keskimääräisenä, vuorokautinen säännöllinen työaika voi tällöin vaihdella 4–10 tuntiin säännöllisen viikoittaisen työajan ollessa enint. 50 tuntia: säännöllisen viikkotyöajan tulee tasoittua keskim. 40 tuntiin enint. 52 viikon ajanjaksona
paikallisesti sopien voi työvuoroluettelon mukainen vuorokautinen työaika olla yhdenjaksoisesti enint. viikon ajan 11 tuntia
työntekijän suostumuksella voidaan myös viikkolepopäivä siirtää myöhemmin annettavaksi
kirjaus töiden vaativuusryhmittelystä ja ammattitaitolisästä
kirjaus korvaavasta työstä
osapuolet selvittävät sopimuskauden loppuun mennessä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ikäohjelmien käyttöön ottoon liittyviä toimintamalleja

Turkistarhausala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kirjaus kokonaistyöajasta
kirjaus korvaavasta työstä
osapuolet selvittävät sopimuskauden loppuun mennessä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ikäohjelmien käyttöön ottoon liittyviä toimintamalleja
työryhmä selvittää tessin kehittämistarpeita koskien mm. palkkausjärjestelmiä

Rakennusliitto

Keväällä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Rakennustuoteteollisuus (7 000)
Lattianpäällysteala (1 000)
Rakennusala (60 000)
Talotekniikan LVI-toimiala (5 000)
Vedeneristysala (1 000)
Asfalttiala (1 600)
Maalausala (9 000)
Maa- ja vesirakennus (6 000)

Sopimuskausi:
20.3.2014–29.2.2016, jatkettu syksyllä 2015 ajalle 1.3.2016–28.2.2017 ja syksyllä 2016 ajalle 1.3.2017–28.2.2018

Palkankorotukset:
1.5.2014: yleiskorotus 12 snt/t; urakkahinnoittelun korotus 0,7 %; rahamääräisten lisien korotus 1,1 %
1.6.2015: yleiskorotus ja urakkahinnoittelun korotus 0,4 %
1.3.2016: palkankorotus 10 snt/t, väh. 0,43 %

Tekstimuutoksia:
työntekijöiden edustajien erilliskorvauksen korotus 5 % 1.5.2014
suositus paikallisesti menettelystä, jolla lyhytaikaisissa flunssatyyppisistä sairauspoissaoloissa selvitykseksi sairaudesta riittää työntekijän oma ilmoitus; suositellaan, että tällaiseen sopimukseen sisällytetään menettelytavat myös ilmoitettaessa poissaolosta lapsen sairauden takia
nollasopimukset kiellettiin: työsopimukset pitää laatia niin, että niistä ilmenee aina kuluvan ja seuraavan tilikauden työpäivät ja työtunnit
kulunvalvonnasta menettelytapaohjeet
suositus, että työnantajan ja työntekijän välillä käydään vuosittain kehityskeskustelu
työntekijöille on hankittava optisesti hiotut aurinkolasit, jos niitä tarvitaan työssä eikä häikäisyvaaraa voi muuten torjua esimerkiksi nosturin ikkunoihin asennettavilla häikäisykalvoilla
sairausloma ei syö itsenäisyyspäivän palkkaa
yrityskohtaisen varaluottamusmiehen ja varatyösuojeluvaltuutetun työsuhdeturvaan parannus
muutoksia työajan lyhennyskorvaukseen
ehdollisen irtisanomisen määräaika pitenee 90 päivästä 180 päivään
työkokeilumalli ensimmäistä kertaa rakennusalan töihin tulevalle, voimassa 28.2.2018 saakka
työryhmä, jonka tavoitteena yhdistää rakennusalan erilaiset kortit ja varautua tulorekisteriin

Maarakennus

Sopimuskausi:
1.3.2014–29.2.2016

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
noudattavat Rakennusliiton muiden alojen korotuksia

Rautatievirkamiesliitto

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Asiakaspalvelu, liikenteenhoito ja -ohjaus sekä hallinnolliset ja muut toimistotehtävät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
1.9.2014: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 20 e/t
1.9.2015: taulukkopalkkojen, euromääräisten lisien ja henk.koht. palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät:  työaika- ja suunnittelujärjestelmä, luottamusmiesjärjestelmän kehittäminen sekä yleinen tessin kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen
työhyvinvoinnin edistämistä ja työurien pidentämiseen liittyviä toimenpiteitä suunnitellaan ja kehitetään aktiivisesti yhdessä työnantajan asiatuntijoiden sekä henkilöstön edustajien kanssa

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Syksyllä 2016 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Leipomot (n. 6 500)
Liha-ala (n. 9 000)
Elintarviketeollisuus (n. 8 000)
Meijeriala (n. 4 000)
Panimot ja virvoitusjuomatehtaat (n. 1 800)

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2021

Palkankorotukset:
1.2.2017: ei korotuksia
1.2.2018, 1.2.2019 ja 1.2.2020: määritellään verrokkialojen (teknologiateollisuuden työntekijät, kemian perusteollisuus ja mekaanisen metsäteollisuuden työntekijät) palkankorotusten perusteella

Tekstimuutoksia:
työaikamallityöryhmä ja palkkaustekninen työryhmä

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY

Syksyllä 2016 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Matkustamohenkilökunta

Sopimuskausi:
15.11.2016–15.11.2018

Kattavuus:
n. 2 100

Palkankorotukset:
sopimus noudattaa kustannustasoltaan yleistä työmarkkinalinjaa 

Suomen Muusikkojen Liitto

Syksyllä 2016 aikaansaadut neuvottelutulokset:

RSO - Radion sinfoniaorkesterin tilapäiset avustajat ja sijaiset

Sopimuskausi:
1.12.2016–30.11.2017

Kattavuus:
n. 100

YLE:n keikkasopimus

Sopimuskausi:
1.12.2016–30.11.2017

Kattavuus:
n. 100

YLE:n nuotinkirjoitussopimus

Sopimuskausi:
1.12.2016–30.11.2017

Keväällä 2016 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri

Sopimuskausi:
14.3.2016–31.12.2016

Kattavuus:
n. 80

Keväällä 2015 aikaansaadut neuvottelutulokset:

UMO:n avustajat

Sopimuskausi:
1.4.2015–31.1.2017

Syksyllä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Klubi- ja ravintolakeikkojen palkkatariffi
(korvaa ravintolamuusikkojen tessin, jota ei ole uusittu 30.9.2014 jälkeen)

Klubi- ja ravintolakeikkojen palkkatariffi

Keväällä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Vantaan viihdeorkesteri

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017

Kattavuus:
14

Palkankorotukset:
1.7.2014: palkkojen ja palkkioiden korotus 0,8 %
1.9.2015: palkkojen ja palkkioiden korotus 0,4 %

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

RSO - Radion sinfoniaorkesterin jäsenet
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2014–30.11.2017

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.5.2014: yleiskorotus 20 e/kk
1.5.2015: yleiskorotus sekä euro- ja senttimääräisten lisien korotus 0,4 %

Kaupunginorkesterien vakituiset ja tilapäiset muusikot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017

Kattavuus:
yht. n. 1 200

Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (toimistotyöntekijät, orkesteri, kuoro, tanssijat, laulusolistit ja muut taiteelliset ryhmät)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
1.4.2014: orkesterin jäsenten palkkojen paikalliserä 0,20 %, ellei erän käytöstä paikallista sopua, yleiskorotus 0,20 %; orkesterin avustajien perus- ja lisämaksujen korotus 1,29 %; toimistotyöntekijöiden palkkojen yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 3,6 % (ei koske lipunmyyjiä)
1.8.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk; lisäkuoron palkkioiden yleiskorotus 0,8 %; lisäkuoron esityspalkkioiden korotus näytöskorvausjärjestelmän muutoksen seurauksena 9,05 %; orkesterin avustajien perusmaksujen yleiskorotus 0,8 %
1.8.2014: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiespalkkioita korotetaan 1.8.2014 lukien
työryhmä selvittää edellytykset suositukseen korvaavan ja kevennetyn työn teettämisestä
työryhmä työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpidosta

Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 300

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit (studiomuusikot)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.5.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
77

Palkankorotukset:
1.9.2014: palkkojen, palkkioiden ja korvauksien korotus 0,8 %
1.9.2015: palkkojen, palkkioiden ja korvauksien korotus 0,4 %

UMO:n vakituiset muusikot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 20 e/kk, henkilökohtaisen lisän korotus 0,8 %
1.7.2015: yleiskorotus 0,30 %, henkilökohtaisen lisän korotus 0,30 %

Sähköalojen ammattiliitto

Syksyllä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Paperi- ja puumassateollisuus

Sopimuskausi:
16.11.2017–30.11.2019

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
8.1.2018: yleiskorotus 13 snt/t + paikallinen erä 19 snt/t; jos paikallisen erän jaosta ei synny sopua, jaetaan se yleiskorotuksena 2.4.2018
7.1.2019: yleiskorotus 12 snt/t + paikallinen erä 18 snt/t; jos paikallisen erän jaosta ei synny sopua, jaetaan se yleiskorotuksena 1.4.2019

Tekstimuutoksia:
oma yleissopimus
lomapalkkaa ja koulutusta koskevia määräyksiä

Teknologiateollisuus

Sisällytetty Teollisuusliiton teknologiateollisuuden tessiin.

Keväällä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Rakennustuoteteollisuus

Sopimuskausi:
1.3.2017–28.2.2018

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
Ks. Rakennusliitto

Elintarviketeollisuus

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2021

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
ks. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Veikkaus Oy
(Korvaa Raha-automaattien huoltoalan tessin)
(yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

Sopimuskausi:
1.1.2017–31.12.2018, irtisanottavissa päättymään 31.12.2017

Kattavuus:
Sähköliiton alalla n. 150 (yht. n. 1 150)

Palkankorotukset ja tekstimuutoksia:
ks. Palvelualojen ammattiliitto PAM

Keväällä 2016 aikaansaadut neuvottelutulokset

Sähköistys- ja sähköasennusala
(korvaa 1.2.2017 alkaen erilliset sähköistysalan ja sähköasennusalan työehtospimukset)
(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2017–31.1.2018

Kattavuus:
n. 11 000

Keväällä 2015 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Sähköasennusala
(ent. talotekniikka-alan sähköasennustoimiala)
(1.2.2017 alkaen osa sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017

Kattavuus:
n. 5 500

Palkankorotukset:
1.2.2015: palkkojen korotus 0,12 e/t tai 20 e/kk; vapaasti hinnoiteltujen urakkatöiden korotus 0,7 %
1.2.2016: palkkojen korotus 0,4 %; vapaasti hinnoiteltujen urakkatöiden korotus 0,4 %; paikallisesti sovittuja lisien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät: urakka, urakkahinnoittelu, aikapalkkaus, ulkopuolinen työvoima ja ydinvoima
kirjaukset mm. jatkuvasta neuvottelumenettelystä, työntekijän takaisinottamisesta, työntarjoamisvelvoitteen alueellisesta rajoittamisesta ja säännöllisestä työajasta

Sähköistysala
(1.2.2017 alkaen osa sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta)

Sopimuskausi:
1.3.2015–31.1.2017

Kattavuus:
n. 4 300

Palkankorotukset:
1.3.2015 tai 1.4.2015: kertakorvaus 20 e (osamäärä, jos helmikuun 2015 työssäoloaika pienempi kuin 160 t)
1.3.2015: palkkojen korotus 0,12 e/t tai 20 e/kk; urakkakertoimen korotus 1,348:aan ja vapaasti hinnoiteltujen urakkatöiden korotus 0,7 %
1.2.2016: palkkojen korotus 0,4 %; urakkakertoimen korotus 1,353:aan (uudistetun urakkakertoimen korotus 1,004:ään) ja vapaasti hinnoiteltujen urakkatöiden korotus 0,4 %; paikallisesti sovittuja lisien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
uusi sähköistysalan urakkahinnoittelu 1.6.2015
kirjaukset mm. jatkuvasta neuvottelumenettelystä, työntekijän takaisinottamisesta, työntarjoamisvelvoitteen alueellisesta rajoittamisesta, säännöllisestä työajasta ja hoitovapaasta
työryhmät: urakka, aikapalkkaus, ulkopuolinen työvoima ja ydinvoima

Puolustusministeriön sähköasentajat
(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.2.2015: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e kk
1.2.2016: yleiskorotus 0,4 %

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Energia-, ICT- ja verkostoala
(yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 11 000

Palkankorotukset:
1.2.2015: palkkojen (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen lisä ilman ammattitutkintolisää) yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk, urakkahintojen korotus 0,7 %
1.2.2016: tunti- ja kuukausipalkkojen sekä palkkataulukoiden korotus 0,4 %, erikoislisien, urakkahintojen ja paikallisesti sovittujen lisien korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät: paikallisen sopimisen toteutumisen kehittäminen, palkkausjärjestelmän toimivuus ja koulutus, tuottavuuden edistäminen, turvallinen ja terveellinen työympäristö ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä paketoidut asiat (2011 sopimuksen teon yhteydessä auki jääneiden lisien yhteen sovittaminen)

Huolto- ja kunnossapitoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.2.2015: palkkojen ja palkkataulukoiden yleiskorotus 20 e/kk
1.2.2016: palkkojen, palkkataulukoiden ja euromääräisten lisien yleiskorotus 0,4 %

Mekaaninen metsäteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–30.11.2016, kiky-jatko 30.11.2017 saakka

Kattavuus:
n. 250

Palkankorotukset:
vuosien 2014 ja 2015 palkkaratkaisuista neuvotellaan paikallisesti; mikäli paikallista ratkaisua ei synny 15.5.2014 tai 15.5.2015 mennessä, korotetaan palkkoja seuraavasti:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työnantaja voi tuotannoll. tilanteen niin edellyttäessä pidentää tilapäisesti vuorokautisen säännöllisen työajan enint. 10 tuntiin ja viikoitt. työajan enint. 50 tuntiin; tilapäisyydellä tarkoitetaan enint. 52 kalenteriviikon ajanjaksoa

Tekstiiliteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.12.2016, kiky-jatko 31.12.2017 saakka

Kattavuus:
n. 40

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %

Kumi- ja kemianteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, kiky-jatko 30.11.2017 saakka

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; paikallisesti sovittujen lisien korotus 1,1 %

Lasikeraaminen teollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, kiky-jatko 30.11.2017 saakka

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Syksyllä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Kemian perusteollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2017–31.10.2020, irtisanottavissa päättymään 30.11.2019

Kattavuus:
n. 3 000

Lue lisää

Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2017–31.10.2020, irtisanottavissa päättymään 30.11.2019

Kattavuus:
n. 8 000

Lue lisää

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2017–31.10.2020, irtisanottavissa päättymään 30.11.2019

Kattavuus:
n. 1 500

Lue lisää

Kirjatyöntekijät

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020

Kattavuus:
n. 5 500

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 0,8 % ja yrityskoht. erä 0,4 %; jos ei sopua yrityskoht. erästä, yleiskorotuksena 0,2 % ja työnantajan päätettävissä 0,2 %
1.4.2019: yleiskorotus 0,8 % ja yrityskoht. erä 0,4 %; jos ei sopua yrityskoht. erästä, työnantajan päätettävissä 0,4 %
2020: osapuolet neuvottelevat lokakuun loppuun 2019 mennessä

Tekstimuutoksia:
yksi talvilomaviikko vaihdetaan 2,4 %:n suuruiseen joulurahaan
kilpailukykysopimuksen työajan pidentäminen poistuu asteittaisesti sopimuskauden aikana

Lue lisää

Viestintäalan toimihenkilöt

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020

Kattavuus:
n. 4 800

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. kirjatyöntekijöiden neuvottelutulos

Sanoma Media Finlandin sähköisen viestinnän toimihenkilöt

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. kirjatyöntekijöiden neuvottelutulos

Jakajat

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2021

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.2.2018: yötyölisän korotus 10 snt/t
1.4.2018: yleiskorotus 7 snt/t
1.4.2019: yleiskorotus 7 snt/t, yötyölisän korotus 5 snt/t
2020: osapuolet neuvottelevat lokakuun loppuun 2019 mennessä

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Sopimuskausi:
1.12.2017–30.11.2019

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.1.2018: yleiskorotus 0,8 %
1.6.2018: yleiskorotus 0,8 %
1.1.2019: yleiskorotus 0,4 % ja paik. erä 0,4 %
1.6.2019: yleiskorotus 0,7 %

Tekstiilihuoltoala

Sopimuskausi:
1.1.2018–31.12.2020, sis. optiovuoden, josta neuvotellaan lokakuun 2019 loppuun mennessä

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
2018 ja 2019: muiden alojen tason mukaiset palkankorotukset, sis. yleiskorotuksen ja paik. erän

Keväällä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Vuokratyö kemian toimialoilla

Sopimuskausi:
1.5.2014-viitetyöehtosopimusten voimassaolojen päättymispäivä

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Autonrengasala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
alle 4 t:n työvuoroja ei tule työpaikalla käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä

Kenkä- ja nahkateollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, kiky-jatko 30.11.2017 saakka

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
1.7.2014: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 12 snt/t tai 20 e/kk; ohjetuntipalkkojen korotus 10 snt/t; kotityöntekijöiden palkkojen korotus 1 %
1.7.2015: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 0,4 %; ohjetuntipalkkojen korotus 5 snt/t; kotityöntekijöiden palkkojen korotus 0,4 %; iltavuorolisän korotus 1 snt/t, yövuorolisän korotus 2 snt/t

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 5 % 1.7.2014
palkallinen isyysvapaa 6 pv
täsmennys sairaan lapsen hoidosta

Kumiteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, kiky-jatko 30.11.2017 saakka

Kattavuus:
n. 1 900

Palkankorotukset:
1.7.2014: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 12 snt/t tai 20 e/kk; palkkataulukkopalkkojen korotus 10 snt/t (korjauspajojen ammattityöntekijöiden taulukkopalkkojen korotus 11 snt/t); yrityskohtaisten työnvaativuuspalkkojen korotus 10 snt/t; nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkojen korotus 0,7 %
1.7.2015: henk.koht. palkan, ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotus 0,4 %; palkkataulukkopalkkojen korotus 6 snt/t (korjauspajojen ammattityöntekijöiden taulukkopalkkojen korotus 5 snt/t); yrityskohtaisten työnvaativuuspalkkojen korotus 6 snt/t; nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkallinen isyysvapaa 6 pv
kirjaus korvaavasta työstä

Lasikeraaminen teollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, kiky-jatko 30.11.2017 saakka

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t; ohjetuntipalkkojen korotus 10 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; ohjetuntipalkkojen korotus 6 snt/t

Tekstimuutoksia:
sopimuskauden aikana neuvotellaan paikallisesti kahdesti vuodessa korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkoista
liitot sitoutuvat edistämään monipuolisten ja joustavien työaikojen sekä työaikapankkien käyttöä yrityksissä
työryhmät päivä- ja kaksivuorotyön työajasta ja arkipyhäkorvauksesta sekä työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
(tessiin yhdistetty aikaisemmin erillinen tekstiiliteollisuuden laitosmiesten tes)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–30.11.2016, kiky-jatko 30.11.2017 saakka

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 12 snt/t; ohjetuntipalkkojen korotus 10 snt/t
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; ohjetuntipalkkojen korotus 6 snt/t; iltavuorolisän korotus 1 snt/t, yövuorolisän korotus 2 snt/t

Tekstimuutoksia:
liitot sitoutuvat edistämään monipuolisten ja joustavien työaikojen sekä työaikapankkien käyttöä yrityksissä
työryhmä edistämään ja kehittämään paikallista sopimista ja sen myötä yritysten neuvottelukulttuuria
rationalisointityöryhmä jatkaa toimintaansa
tilastointiyhteistyön kehittämistä varten perustettu työryhmä jatkaa toimintaansa
laitosmiesten tes yhdistetään tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tessiin

Fiskars Home
(ent. Iittala Group)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 200

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Keväällä 2016 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Tanssinopettajat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2016–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
500

Palkankorotukset:
1.4.2016: palkankorotus

Syksyllä 2014 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Elokuva- ja TV-tuotanto
(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2014–31.10.2016, kiky-jatko 31.10.2017 saakka

Kattavuus:
n. 1 300

Palkankorotukset:
1.2.2015

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Teatteriala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2014–31.1.2017

Kattavuus:
n. 3 000

Palkankorotukset:
1.7.2014: yleiskorotus 20 e/kk
1.7.2014: freelancertanssijoiden palkkioiden ja rasitelisän korotus 0,97 % ja liitteen 8 pykälä 6:n mukaisten euromääräisten korvausperusteiden korotus 0,86 %
1.7.2015: yleiskorotus 0,4 %; vastaava korotus euromääräisiin korvausperusteisiin

Suomen Kansallisoopperan päivätekniikka
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
166

Palkankorotukset:
1.4.2014: uuden palkkausjärjestelmän mukaiset palkkataulukot voimaan
1.8.2014: yleiskorotus 15 e/kk
2015: palkankorotukset (0,4 %) sisällytetty uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuviin kustannuksiin

Tekstimuutoksia:
työehtosopimus uusittu
luottamusmiespalkkioiden korotus 1.8.2014 7,85 e
työryhmä laatii suosituksen korvaavan ja kevennetyn työn teettämisestä
työryhmä tekee oman luottamusmiessopimuksen

Suomen Kansallisteatterin tekninen henkilökunta
(yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2014–31.1.2017

Kattavuus:
temeläisiä 99 (yht. n. 254)

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. Palvelualojen ammattiliitto PAM

Yleisradio Oy:n lavastustaiteilijat
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2014–30.11.2016

Kattavuus:
n. 30

Tikkurilan Teatteri
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Mediarinki Oy:n henkilöstövuokraus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Yleisradio Oy:n tuotantotyöntekijät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Yhtyneet-sopimus (Yleisradio)
(yhdessä mm. Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)

Ylen freelancertaiteilijat

Sopimuskausi:
1.1.2014–30.11.2016

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.5.2015: korotus 0,4 %
2016: sovitaan kesällä 2015

Teollisuusliitto

Syksyllä 2017 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Teknologiateollisuus

Sopimuskausi:
1.11.2017–31.10.2020, irtisanottavissa päättymään 31.10.2019

Kattavuus:
n. 100 000

Palkankorotukset:
palkantarkistusten suuruus, ajankohta ja toteutustapa neuvotellaan paikallisesti; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan seuraavasti:
1.1.2018: yleiskorotus 1,1 % ja yrityskohtainen erä 0,5 %
1.1.2019: yleiskorotus 0,9 % ja yrityskohtainen erä 0,7 %
2020: palkoista neuvotellaan keväällä 2019

Tekstimuutoksia:
osapuolet aloittavat yhteisen tuottavuushankkeen, edistävät työrauhaa yhdessä sovitun toimintamallin avulla, kehittävät työhyvinvointia sekä torjuvat harmaata taloutta tukemalla viranomaisvalvontaa
henk.koht. palkkaosuuden alaraja nousee 3:sta 5 %:iin ja yläraja 25:stä 26 %:iin
työntekijät voivat jatkossa vaihtaa palvelusvuosilisän ja lomarahoja ylimääräisiin vapaapäiviin, jotka lasketaan työssä olon veroiseksi ajaksi
mahdollisuus sopia 6 pekkaspäivän käytöstä työpäiviksi (pekkaspäiviä yht. 12,5); edellyttää pääluottamusmiehen sekä mahdollisuutta käyttävän henkilön omaa suostumusta
luottamushenkilöiden asema paranee
koulutussopimus selkiytyy
reissutyössä tapahtuvan majoittumisen ehdot paranevat
sisältää myös sähköasentajien työehdot (aikaisemmin Sähköalojen ammattiliiton tessissä)
Sähköliiton pääluottamusmiesten nimike työpaikoilla muuttuu yhteyshenkilöksi
sähköasentajien edunvalvonta perustuu jatkossa sähköalan yhteyshenkilön ja työpaikan pääluottamusmiehen yhteistyöhön työpaikoilla sekä Sähköliiton ja Teollisuusliiton yhteistyöhön liittotasolla

Lue lisää (Teollisuusliitto)
Lue lisää (Sähköalojen ammattiliitto)

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Malmikaivokset
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, kiky-jatko 31.10.2017 saakka

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
palkankorotukset noudattelevat teknologiateollisuuden sopimusta kaivoslisää lukuun ottamatta

Tekstimuutoksia:
tekstimuutokset noudattelevat teknologiateollisuuden sopimusta
työryhmä alan sopimuksen kehittämiseksi

Auto- ja konekorjaamoala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013 – 31.10.2016, kiky-jatko 31.10.2017 saakka

Kattavuus:
n. 13 000

Palkankorotukset:
1.3.2014: henkilökohtaisten kuukausipalkkojen, aikapalkkojen, suorituspalkkojen ja vähimmäispalkkojen yleiskorotus 20 e/kk, provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien yleiskorotus lisätään kiinteään palkanosaan
1.3.2014: erillisien lisien korotus 1,1 %
1.3.2015 henkilökohtaisten kuukausipalkkojen, aikapalkkojen, suorituspalkkojen ja provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien yleiskorotus 0,4 %
1.11.2015: vähimmäispalkkojen yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja -valtuutetun korvauksien korotus 1.3.2014 5 %
työryhmät: palkkarakenne 2000, palkkausjärjestelmien uudistaminen, työaikapankki, kuukausipalkan käyttö korjaamotyössä ja koulutus

Mekaanisen metsäteollisuuden huolto-osastot
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2014–30.11.2016, kiky-jatko 30.11.2017 saakka

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
neuvotellaan paikallisesti 15.5.2014 ja 15.5.2015 mennessä; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:
1.6.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.6.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekninen huolto ja kunnossapito
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, kiky-jatko 31.10.2017 saakka

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.3.2014: yleiskorotus 12 snt/t
​1.3.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työryhmät jatkuvan yhteistoimintamenettelyn käyttöönotosta, palkkausjärjestelmästä, työajasta sekä työhyvinvoinnin edistämisestä ja työurien jatkamisesta

Puolustusministeriön työpaikat
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, kiky-jatko 31.10.2017 saakka

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
palkankorotukset noudattelevat teknologiateollisuuden sopimusta

Jalometalliteollisuus
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, kiky-jatko 31.10.2017 saakka

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
neuvotellaan paikallisesti 15.2.2014 ja 15.2.2015 mennessä; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:
1.3.2014: yleiskorotus 12 snt/t tai 20 e/kk
1.3.2015: yleiskorotus 0,4 %

Pelti- ja teollisuuseristysala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016, kiky-jatko 31.10.2017 saakka

Kattavuus:
n. 2 350

Palkankorotukset:
neuvotellaan paikallisesti 30.11.2013 ja 31.10.2014 mennessä; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:
1.3.2014: yleiskorotus 12 snt/t
1.3.2015: yleiskorotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä ja työaikatyöryhmä

Tietoliikenneala
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 1 800

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. Sähköalojen ammattiliitto: Energia-, ICT- ja verkostoala

Veturimiesten liitto

Syksyllä 2013 aikaansaadut neuvottelutulokset:

Rautatieliikenteen veturimiestehtävät
(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.4.2014–31.1.2017, kiky-jatko 31.1.2018 saakka

Kattavuus:
n. 1 300

Palkankorotukset:
1.8.2014: taulukkopalkkojen korotus 20 e/kk
1.8.2015: taulukkopalkkojen, euromääräisten lisien ja työntekijöiden henkilökohtaisten palkkojen korotus 0,4 %

Tekstimuutoksia:
vuosilomalain 25 §:n muutoksista sovitaan maaliskuun loppuun 2014 mennessä
työryhmät: työaikasuunnittelun tarkastelu jaksotyössä sekä mahdollinen uuden jaksotyötä koskevan työajan järjestämismallin kehittäminen: yleinen työehtosopimuksen kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen
suunnitellaan ja kehitetään työhyvinvoinnin edistämistä ja työurien pidentämiseen liittyviä toimenpiteitä