Edunvalvonta

SAK:n perusarvot ovat ihmisarvoinen työ, heikomman puolella ja yhdenvertaisuus. Ne ohjaavat järjestön kaikkea toimintaa. Työntekijöiden oikeuksien ajaminen ja puolustaminen edellyttää laaja-alaista edunvalvontastrategiaa ja kykyä yhteistyöhön.

SAK pyrkii tavoitteisiinsa ensisijaisesti neuvotellen ja sopien, mutta se on tarvittaessa valmis eriasteisiin painostus- ja työtaistelutoimiin. SAK haluaa vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen.

Vaikuttamista kotimaassa, Euroopassa ja kansainvälisesti

Sopimustoiminta on SAK:n edunvalvontatyön tärkein lohko, mutta huomattava osa työstä on vaikuttamista poliittiseen päätöksentekoon. SAK:n asiantuntijoiden yhteydet viranomaisiin ovat tiiviit. Tärkeä osa edunvalvontaa on komiteatyöhön osallistuminen ja lausuntojen antaminen jäsenistölle tärkeistä hankkeista.

SAK:n asiantuntijat vastaavat oman alansa asioiden seurannasta ja valmistelusta myös Euroopan tasolla ja kansainvälisesti. Kansainvälisessä ja EU-edunvalvonnassa SAK tekee yhteistyötä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa.

Lisätietoja SAK:n edunvalvonnan perusteista löydät SAK:n 18. edustajakokouksen hyväksymästä tavoiteohjelmasta Oma työ, yhteiset oikeudet.

Työmarkkinajärjestelmän perustana yhdessä sopiminen

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen ja neuvottelemiseen. Sopimuksia tehdään paitsi työmarkkinajärjestöjen kesken myös siten, että maan hallitus osallistuu niihin.

Työmarkkinoiden neuvottelutoiminta pohjaa Kansainvälisen työjärjestön ILOn periaatteisiin. Niiden mukaan etujärjestöjen on voitava harjoittaa keskinäistä sopimustoimintaa ja edunvalvontaa maan hallituksen ja virkamieskunnan suuntaan lakien valmistelussa ja taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehittämisessä.

Pääperiaatteena kolmikantaisuus

ILOn pääperiaate työelämän kehittämisessä on kolmikantaisuus, mikä tarkoittaa työnantajajärjestöjen, ammattiyhdistysliikkeen ja maan hallituksen yhteistyötä ja neuvotteluja.

Suomi on noudattanut kolmikantaisuutta jo usean vuosikymmenen ajan. Myös Euroopan unioni on omaksunut kolmikantaperiaatteen työmarkkinoiden kehittämisessä.