Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

PAU hakee työympäristöasiantuntijaa

Haemme nykyisen asiantuntijan siirtyessä eläkkeelle osaavaan ja hyvähenkiseen organisaatioomme

työympäristöasiantuntijaa

Hakemamme asiantuntija vastaa liitossa työsuojelu- ja sosiaaliturva-asioiden hoitamisesta. Toimit tiiviissä yhteistyössä liiton muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tehtäviisi kuuluu

  • vastata alan työsuojelutoiminnan jatkuvasta kehittämisestä ja työsuojelutiedottamisesta
  • vastata alan työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten koulutuksesta ja päivittäisohjauksesta
  • osallistua alaa koskevaan työelämän kehittämiseen
  • vastata asiantuntijana liiton jäsenten työelämän sosiaaliturvaan liittyvistä asioista ja antaa jäsenneuvontaa
  • osallistua asiantuntijaluennoitsijana ja kouluttajana liiton ja sen ammattiosastojen tilaisuuksiin.

Oman itsensä kehittäminen työssä on myös suotavaa ja siihen on tarjolla mahdollisuuksia.

Haemme ay-liikkeen arvot omaavaa, itsenäiseen työskentelyn hallitseva asiantuntijaa, joka tuntee työsuojelutoiminnan sekä suomalaisen työelämän sosiaaliturvan ja pystyy ilmaisemaan itsensä hyvin niin kirjallisesti kuin suullisesti. Työ edellyttää matkustamista ja työskentelyä myös viikonloppuisin. Työn suorittamiseen tarvitaan Microsoft-toimistopaketin ohjelmien hallitsemista.

Hakijalle on eduksi postialan tuntemus ja hyvä kielitaito (englanti, ruotsi).

Työ alkaa 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU tarjoaa mukavan työyhteisön, kilpailukykyiset työsuhteen ehdot ja itsenäisen, monipuolisen ja palkitsevan työn, joka ei ole tiukasti sidottu raameihin, vaan siinä edellytetään valmiuksia hoitaa myös erilaisia, kulloiseenkin tilanteeseen liittyviä toimiston tehtäviä. Oma auto ei ole välttämätön, mutta hyödyksi.

Hakemus palkkatoivomuksineen tulee toimittaa sähköpostitse 17.7. mennessä osoitteisiin mika.roos@pau.fi ja heidi.nieminen@pau.fi. Merkitse sähköpostin osoitekenttään tunnus ”työympäristöasiantuntija”.

Tiedusteluihin vastaavat työympäristöasiantuntija Mika Roos, 0400 706 498 / mika.roos@pau.fi,
ja puheenjohtaja Heidi Nieminen, 050 340 3217 / heidi.nieminen@pau.fi.


JHL hakee sopimustoimitsijaa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 220 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja www.jhl.fi

Haemme

sopimustoimitsijaa

edunvalvontalinjalle valtion, infra- ja sivistysalan toimialueelle Helsinkiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Edunvalvontalinjan vastuulla on liiton sopimien työehtosopimusten neuvotteleminen ja soveltaminen sekä suomalaisen työelämän kehittämiseen vaikuttaminen.

Haettavana olevan sopimustoimitsijan tehtäviin kuuluu erikseen sovittavin painotuksin JHL:n yksityisiin sopimusaloihin liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten tulkitseminen sekä yhteiskuntavaikuttaminen, koulutus-, ammattiala-, tiedotus- ja järjestötehtävät.

Hakijoilta edellytämme tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta sekä aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja ongelmien ratkaisutaitoa. Odotamme hakijalta suomalaisen työmarkkinajärjestelmän ja työlainsäädännön hallintaa sekä osaamista sopimusjärjestelmästä ja siihen liittyvästä virka- ja työehtosopimustoiminnasta. Arvostamme myös kielitaitoa. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 1.8.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Aihekenttään maininta sopimustoimitsija.

Lisätietoja antaa 22.6.–5.7. ja 24.–28.7.neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, puh. 040 728 9046, kristian.karrasch@jhl.fi.


SEL hakee tiedottaja-toimittajaa

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL hakee palvelukseensa

tiedottaja-toimittajaa

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.9.2017 alkaen SEL:n keskustoimistoon Helsinkiin Itä-Pasilaan.

Olet viestinnän moniosaaja, kirjoitat ja valokuvaat, sinulta syntyvät jutut Elintae-lehteen ja erilaiset tekstit verkkoon, tiedotteisiin, oppaisiin ja esitteisiin. Sinulla on kokemusta verkkojulkaisujärjestelmistä ja tunnet sosiaalista mediaa. Hallitset erinomaisesti suomen kielen, ruotsin ja englannin kielen taidosta on etua.

Sinulla on hyvän viestijän ominaisuudet: otat asioista selvää, olet tarkka ja huolellinen etkä pelkää työtä. Osaat organisoida ja kehittää työtäsi, sinulla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, työskentelet tuloksekkaasti sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä. Tietotekniset valmiutesi ovat hyvät. Ammattiyhdistys- ja järjestötoiminnan tuntemuksesta sekä graafisen suunnittelun osaamisesta on hyötyä.

Tarjoamme mielekkään työn ay-liikkeessä ja mukavan työyhteisön. SEL on SAK:lainen 33 000 jäsenen ammattiliitto, joka toimii elintarvikealan työntekijöiden työehtojen ja työympäristön parantamiseksi.

Jos olet etsimämme henkilö, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, ansioluettelosi ja muutama työnäyte kirjoittamistasi teksteistä 11.8.2017 klo 16 mennessä sähköpostilla SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntoselle osoitteeseen veli-matti.kuntonen@selry.fi. Todistusjäljennöksiä ei tarvitse lähettää.

Lisätietoja tehtävästä antaa viestintäpäällikkö Karoliina Öystilä, p. 040 508 2580