Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

SAK hakee juristia

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö hakee

juristia

SAK:n työehdot-osastolle työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöön liittyvän edunvalvonnan asiantuntijatehtäviin.

Edellytämme sinulta

 • oikeustieteellistä ylempää korkeakoulututkintoa
 • vahvaa osaamista työoikeudesta
 • kokemusta työmarkkinoiden toiminnasta
 • valmiutta kehittää SAK:n edunvalvonnan sisältöjä ja toimia asiantuntijana erilaisissa foorumeissa
 • hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista sekä
 • ruotsin ja englannin kielten taitoa.

Katsomme eduksi sosiaaliturva- ja verolainsäädännön tuntemuksen. Tehtävä vaatii hyviä neuvottelu-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Myös kouluttaja- ja esiintymiskokemus on tehtävässä hyödyksi.

Tarjoamme sinulle mukavan työyhteisön ja keskeisen paikan edistää palkansaajien hyvinvointia muuttuvassa työelämässä. Toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen palkkaus ja muut työehdot määräytyvät Ay-toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa johtaja Annika Rönni-Sällinen, p. 050 378 0270. Hakemuksen ja CV:n pyydämme toimittamaan osoitteeseen eveliina.latvatalo@sak.fi 1. joulukuuta kello 16 mennessä.

SAK edustaa noin miljoonaa palkansaajaa sekä 20:tä teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen, yksityisten palvelujen ja kulttuurialojen ammattiliittoa. Olemme etu- ja neuvottelujärjestö, yhteiskunnallinen uudistaja ja osa kansainvälistä ay-liikettä.


SAK hakee järjestöasiantuntijaa

Suomen suurin palkansaajien keskusjärjestö hakee

järjestöasiantuntijaa

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Helsingin Hakaniemeen.

Oletko rohkea, idearikas ja ennakkoluuloton uudistaja? Hallitsetko sosiaalisen median mahdollisuudet? Kykenetkö työskentelemään erilaisissa verkostoissa? Tunnetko ammattiyhdistysliikkeen arvot omiksesi? Oletko valmis kehittämään ja haastamaan itseäsi?

Etsimme SAK:n järjestöosastolle henkilöä, jonka päävastuualueena on nuorisotoiminta ja sen kehittäminen.

Odotamme sinulta soveltuvaa koulutusta tai muulla tavalla hankittua nuorisotoiminnan osaamista.

Tehtävä edellyttää erinomaisia vuorovaikutus-, neuvottelu- ja kouluttajataitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Englannin ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Muita edellytyksiä ovat valmius matkustaa ja työskennellä myös viikonloppuisin sekä hyvät IT-taidot.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä SAK:laista ammattiyhdistysliikettä. Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät Ay-toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja antavat johtaja Matti Huutola, p. 050 2781, ja järjestöpäällikkö Eija Harjula, p. 0400 536 479. Hakemuksen ja CV:n pyydämme toimittamaan osoitteeseen tuula.rantila@sak.fi 1. joulukuuta kello 16 mennessä.

SAK edustaa noin miljoonaa palkansaajaa sekä 20:tä teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen, yksityisten palvelujen ja kulttuurialojen ammattiliittoa. Olemme etu- ja neuvottelujärjestö, yhteiskunnallinen uudistaja ja osa kansainvälistä ay-liikettä.


JHL hakee järjestäjiä

Haemme usealle paikkakunnalle

yhdeksää järjestäjää

määräaikaisiin tehtäviin 31.12.2019 asti.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n toiminnan keskeisiä painopisteitä ovat jäsenten rekrytointi ja työpaikkojen edunvalvontaorganisaatioiden vahvistaminen. Näitä toimia vahvistetaan entisestään palkkaamalla liittoon uusia järjestäjiä, jotka työskentelevät kentällä mm. työpaikka-aktiivien, luottamusmiesten ja JHL:n jäsenyhdistysten kanssa tavoitteenaan lisätä JHL:n järjestöllistä voimaa työpaikoilla.

Järjestäjän tehtäviin kuuluvat mm.

 • järjestäytymisen edistäminen ja jäsenten auttaminen organisoitumaan työpaikan edunvalvontaan
 • liittoaktiivien innostaminen ja perehdyttäminen järjestämismenetelmien käyttämiseen sekä JHL:n yhdistysten ja luottamusmiesten toteuttamien järjestämiskampanjoiden tukeminen
 • paikallisen järjestötoiminnan vahvistaminen
 • sovittujen alueellisten jäsenhankintakampanjoiden organisointi
 • liiton lähipalvelutoimintaan osallistuminen.

Edellytämme tehtävään valittavilta

 • ammattiyhdistysliikkeessä käytettävien järjestämis-/kampanjointimenetelmien tuntemista ja organisointikykyä
 • hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja
 • valmiutta matkustamiseen ja iltatyöhön
 • ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Odotamme itsenäistä työotetta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimimäisessä työyhteisössä.

Järjestäjien työpisteet sijaitsevat JHL:n aluetoimistoissa ja keskustoimistossa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki (3), Turku, Tampere (2), Vaasa, Oulu ja Joensuu. Merkitse hakemukseen paikkakunta, jolta tehtävää tavoittelet.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 3.12.2017 klo 24:ään mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

Lisätietoja tehtävistä antaa projektipäällikkö Pertti Paajanen, puh. 050 465 9243.


PAM hakee aluepäällikköä Kuopioon

Oletko jo esimiestyössä kannuksia hankkinut ja haluat kehittyä esimiehenä?

Haemme Itä-Suomen alueelle Kuopioon

aluepäällikköä

johtamaan ja kehittämään Itä-Suomen alueen palvelua ja toimintaa sekä ylläpitämään ja luomaan sidosryhmäyhteyksiä.

Aluepäällikkö osallistuu tarvittaessa asiakaspalveluun ja jäsenneuvontaan sekä erimielisyysasioiden hoitoon ja koulutusten suunnitteluun. Itä-Suomen alueeseen kuuluu kaksi toimistoa: Kuopio ja Joensuu.

Tehtävässä tarvitaan kykyä suunnitella ja organisoida, työ- ja sosiaalilainsäädännön sekä työehtosopimusten tuntemusta, hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä matkustusvalmiutta. Pamilaisen työelämän ja PAMin tunteminen järjestönä sekä toimitsijakokemus ja hyvä kielitaito ovat isoksi avuksi. Eduksi luemme aikaisemman esimieskokemuksen.

Tuemme tehtävässä kehittymistä. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan.

Ilmaise kiinnostuksesi esimiestehtäviin lähettämällä hakemuksesi ja CV viimeistään 3.12.2017. Hakemuslomakkeeseen pääset tämä linkin kautta.

Lisätietoja antaa järjestöjohtaja Niina Koivuniemi, puh. 050 592 2493.


Rakennusliitto hakee aluetoimitsijaa Joensuuhun

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi opiskelevien vahva SAK:lainen riippumaton ammattiliitto. Liitto on myös yhteiskunnallinen etujärjestö, joka vaikuttaa laillisen yritystoiminnan ja työn puolesta ympäri maata. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Jäseniä Rakennusliitossa on noin 80 000 ja liitolla on hieman yli 90 työntekijää, jotka työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja aluetoimistoissa eri puolilla maata.

Haemme

aluetoimitsijaa

Itäiselle toiminta-alueelle Joensuun aluetoimistoon.

Aluetoimitsijan tehtäviä ovat työpaikkakäynnit, luottamushenkilöiden valintojen varmistaminen ja koulutus sekä yhteydenpito heihin, jäsenhankinta, edunvalvonta-asioiden hoitaminen ja valmistelu sekä jäsentilaisuuksien järjestely. Aluetoimitsija osallistuu myös yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Työssä tarvitaan neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn. Toimitsijan tulee osata ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti. Hänen on myös hallittava ammatillisen toiminnan edellyttämät sopimustoiminnan perusteet.

Hakijalle ovat eduksi rakennusteollisuuden työtehtävissä hankittu ammattikokemus sekä koulutus. Myös kielitaito ja ATK-taidot ovat eduksi valintaan. Lisäksi edellytämme hakijalta valmiutta siirtyä työskentelemään myös toiselle toimistopaikkakunnalle.

Rakennusliitolla on tarjottavanaan SAK:laisten ammattiliittojen tasoiset työsuhteen ehdot ja paljon palkitsevaa työtä alan ammattiliittotoiminnassa.

Hakemus ja ansioluettelo (CV) tulee toimittaa sähköisesti perjantaihin 24.11.2017 mennessä osoitteeseen: kaisa.karvinen@vival.fi.

Tiedusteluihin Rakennusliitosta vastaavat toiminta-alueen päällikkö Marko Niskanen, puh. 0400 749 859, tai henkilöstöpäällikkö Markus Ainasoja, puh. 0500 45 972.


JHL hakee jäsenpalvelusihteeriä

Jäsenpalveluyksikkö tarjoaa liiton laadukkaat jäsenyyteen liittyvät palvelut, kokoaa ja jakaa jäsenmaksut sekä kehittää jäsentietojärjestelmiä koko organisaation hyödynnettäviksi. Yksikkö tukee, kouluttaa ja ohjaa yhdistysten aktiiveja ja työnantajia jäsenyyteen liittyvissä asioissa ja edistää järjestäytymistä JHL:ään.

Haemme

jäsenpalvelusihteeriä

keskustoimiston jäsenpalveluyksikköön toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.

Jäsenpalvelusihteerin tehtäviin kuuluvat

 • jäsenrekisterin ylläpito
 • jäsenmaksuihin liittyvät tehtävät
 • jäsenpalvelu puhelimitse ja sähköisin välinein
 • jäsenyyteen liittyvä ohjaus ja neuvonta
 • asianhallintaan liittyvät tehtävät mm. asiakirjojen skannaus ja indeksointi sähköistä käsittelyä varten
 • mahdolliset muut jäsenpalveluyksikön työtehtävät

Edellytämme tehtävään valittavilta

 • tallennustaitoa, huolellisuutta ja tietoteknistä osaamista
 • palveluasennetta ja vuorovaikutustaitoja
 • hyvää kirjallista ilmaisutaitoa

Odotamme itsenäistä työotetta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimimäisessä työyhteisössä. Laaja-alainen toimistoalan kokemus sekä erilaisten rekisteri-/asianhallintajärjestelmien tuntemus sekä erityisesti ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 24.11.2017 klo 13:een mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

Lisätietoja tehtävistä antaa jäsenpalvelupäällikkö Jutta Pekonen, puh. 010 770 3281.


JHL hakee maksupalvelusihteeriä

Haemme

maksupalvelusihteeriä

keskustoimiston jäsenpalveluyksikköön toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.

Maksupalvelusihteerin tehtäviin kuuluvat

 • jäsenmaksujen tilittäjärekisterin ja työnantajatilitysten ylläpito
 • jäsenmaksuihin liittyvät tehtävät
 • tilittäjien palvelu ja ohjaus puhelimitse ja sähköisin välinein
 • työnantajan tilityksiin liittyvä ohjaus ja neuvonta
 • mahdolliset muut jäsenpalveluyksikön tehtävät

Edellytämme tehtävään valittavilta

 • tallennustaitoa, tarkkuutta ja tietoteknistä osaamista
 • asiakaspalveluvalmiutta ja vuorovaikutustaitoja
 • kokemusta taloushallinnosta
 • hyvää kirjallista ilmaisutaitoa

Odotamme myös itsenäistä työotetta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimimäisessä työyhteisössä. Kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 24.11.2017 klo 13:een mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

Lisätietoja tehtävistä antaa jäsenpalvelupäällikkö Jutta Pekonen, puh. 010 770 3281.