Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

JHL hakee aluepäällikköä Ouluun

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 220 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja www.jhl.fi.

Haemme Oulun seudun aluetoimistoon Ouluun

aluepäällikköä

Aluepäällikön tehtäviin kuuluvat liiton jäsenten edunvalvontaan liittyvät neuvottelu-, koulutus-, tiedotus- ja järjestötehtävät sekä alueen yhdistystoiminnan kehittäminen ja Oulun ja Kajaanin toimistojen henkilöstön esimiehenä toimiminen.

Aluepäälliköltä edellytetään soveltuvaa koulutusta ja/tai kokemusta, työlainsäädännön, julkisten työ- ja virkaehtosopimusten, erityisesti kunnallisen sopimusjärjestelmän tuntemusta, ay-osaamista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoa, joustavuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Esimies- ja koulutuskokemus, kielitaito, julkisten palvelujen muutoksen, alueen kuntien sekä julkishallinnon ja talouden tuntemus ovat hakijalle eduksi. Tehtävän hoito edellyttää matkustamista.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 27.9.2017 klo 15:een mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Pekka Soini, puh. 010 770 3316, sekä toimialajohtaja Håkan Ekström, puh. 010 770 3412.


PAM söker en svenskspråkig informatör

Vi söker en svenskspråkig

informatör

för fast anställning för vår kommunikation på svenska och till invandrare på PAM.

Är svenska ditt modersmål och vill du stärka dess ställning i kommunikationen på PAM? Eller kanske du bara annars behärskar språket fullständigt? Är invandrarfrågor nära ditt hjärta och vill du arbeta för att förbättra invandrares ställning i arbetslivet och att PAM får fler medlemmar med invandrarbakgrund? Svarade du ja på alla dessa frågor kan du vara just den person vi söker.

Av dig förutsätter vi starka kommunikationsfärdigheter och lämplig utbildning i kommunikation samt förmåga att utveckla vår kommunikation på främmande språk. Du ska ha utmärkta kunskaper i svenska och mycket goda i finska och engelska. Ytterligare språkkunskaper räknas som en merit. Du har erfarenhet av kommunikation, att skriva och behoven hos skilda målgrupper. Du är insatt i sociala medier. Vi värdesätter kunskaper i arbetsmarknaden, arbetslivet och finländska samhället. Vi erbjuder bra arbetsförhållanden och anställningsvillkor.

I ansökan ska du inkludera ett sammandrag av din arbetserfarenhet och ämneskombinationen i din examen i kommunikation.

Servicefacket PAM är det största finländska fackförbundet inom privata branscher. PAM har cirka 230 000 medlemmar som arbetar bland annat som försäljare, servitörer, städare, lagerarbetare, väktare, kontorsanställda, frisörer, förmän, fastighetsskötare, receptionister och kockar.

Sänd din ansökan och ditt arbetsprov via våra webbsidor: pam.rekrytointi.com senast den 24 september.

För ytterligare uppgifter kontakta marknadsföringschef Tero Leponiemi, tfn 040 194 5544. Tilläggsinformation ges på finska.


Rakennusliitto hakee aluetoimitsijaa Kouvolaan

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi opiskelevien vahva SAK:lainen riippumaton ammattiliitto. Liitto on myös yhteiskunnallinen etujärjestö, joka vaikuttaa laillisen yritystoiminnan ja työn puolesta ympäri maata. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Jäseniä Rakennusliitossa on noin 85 000 ja liitolla on hieman yli 90 työntekijää, jotka työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja aluetoimistoissa eri puolilla maata.

Haemme

aluetoimitsijaa

Itäiselle toiminta-alueelle Kouvolan aluetoimistoon.

Aluetoimitsijan tehtäviä ovat työpaikkakäynnit, luottamushenkilöiden valintojen varmistaminen ja koulutus sekä yhteydenpito heihin, jäsenhankinta, edunvalvonta-asioiden hoitaminen ja valmistelu sekä jäsentilaisuuksien järjestely. Aluetoimitsija osallistuu myös yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Työssä tarvitaan neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn. Toimitsijan tulee osata ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti. Hänen on myös hallittava ammatillisen toiminnan edellyttämät sopimustoiminnan perusteet.

Hakijalle ovat eduksi rakennusteollisuuden työtehtävissä hankittu ammattikokemus sekä koulutus. Myös kielitaito ja ATK-taidot ovat eduksi valintaan. Lisäksi edellytämme hakijalta valmiutta siirtyä työskentelemään myös toiselle toimistopaikkakunnalle.

Rakennusliitolla on tarjottavanaan SAK:laisten ammattiliittojen tasoiset työsuhteen ehdot ja paljon palkitsevaa työtä alan ammattiliittotoiminnassa.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti sunnuntaihin 24.9.2017 mennessä osoitteeseen kaisa.karvinen@vival.fi.

Tiedusteluihin Rakennusliitosta vastaavat toiminta-alueen päällikkö Marko Niskanen, puh.0400 749 859, tai henkilöstöpäällikkö Markus Ainasoja, puh. 0500 459 729.


Rakennusliitto hakee neljää oppilaitostiedottajaa

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi opiskelevien vahva SAK:lainen riippumaton ammattiliitto. Liitto on myös yhteiskunnallinen etujärjestö, joka vaikuttaa laillisen yritystoiminnan ja työn puolesta ympäri maata. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Jäseniä Rakennusliitossa on noin 85 000 ja liitolla on hieman yli 90 työntekijää, jotka työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja aluetoimistoissa eri puolilla maata.

Haemme neljää

ammattioppilaitostiedottajaa

määräaikaiseen työsuhteeseen (1.1.2018–31.12.2019).

Rakennusliitto jakautuu neljään eri toiminta-alueeseen, jonne jokaiseen valitaan yksi oppilaitostiedottaja. Lisätietoja toiminta-alueista.

Oppilaitostiedottajan työtehtäviä toiminta-alueella ovat yhteyksien luominen rakennusalan oppilaitoksiin, oppilasjäsenhankinta, koulutustilaisuudet oppilaitoksissa sekä yhteydenpito alan opiskelijoihin.

Työssä tarvitaan esiintymistaitoja, viestintätaitoja sekä rakennusalan tuntemusta.

Hakijalle ovat eduksi rakennusteollisuuden työtehtävissä hankittu ammattikokemus sekä alan koulutus. Myös kielitaito ja ATK-taidot ovat eduksi valintaan. Lisäksi edellytämme hakijalta matkustusvalmiutta.

Rakennusliitolla on tarjottavanaan SAK:laisten ammattiliittojen tasoiset työsuhteen ehdot ja paljon palkitsevaa työtä alan ammattiliittotoiminnassa.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti sunnuntaihin 24.9.2017 mennessä osoitteeseen markus.ainasoja@rakennusliitto.fi.

Tiedusteluihin Rakennusliitosta vastaa henkilöstöpäällikkö Markus Ainasoja, puh. 0500 459 729.


JHL hakee JHL-opistoon opettajaa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 220 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Aluetoimistojen vastuulla on alueen järjestö- ja edunvalvontatehtävät sekä jäsenpalvelu. Lisätietoja www.jhl.fi.

Haemme JHL-opistolle Helsinkiin määräaikaiseen tehtävään 31.12.2019 saakka

opettajaa

JHL kouluttaa paikallisyhdistystensä aktiiveja ja jäseniä edunvalvonta- ja järjestötehtäviin. JHL-opiston koulutustehtävänä on järjestää työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja työelämän kehittämiseen liittyvää koulutusta.

Opettajan tehtäviin kuuluvat järjestö- ja yhteiskunnallisen koulutuksen suunnittelu ja opetus, opiskelijoiden ohjausta, verkko-opetusta sekä uusien koulutustuotteiden ja opetusmenetelmien kehittäminen. Tehtävä edellyttää yhteydenpitoa järjestöorganisaatioon sekä yhteistyötä eri sidosryhmien ja asiantuntijatahojen kanssa.

Hakijoilta edellytämme aikuiskoulutuksen käytäntöjen ymmärrystä ja kokemusta, opetustaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, työelämän toimintamuotojen ja -säännösten tuntemusta sekä ay-liikkeen arvomaailman ja toimintakulttuurin tuntemusta. Luemme eduksi kokemukset työelämän kehittämisestä ja arvostamme tehtävään soveltuvaa opettajakoulutusta ja tutkintoa.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemus ja cv toimitetaan viimeistään 22.9.2017 osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

Lisätietoja antavat rehtori Anne Karjalainen, puh. 050 341 0749, tai toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen, puh. 040 770 6577.

Tehtävä täytetään 1.11.2017 tai sopimuksen mukaan.