Perustietoa SAK:sta

SAK on työmarkkinajärjestö, yhteiskunnallinen etujärjestö ja kansalaisjärjestö, joka neuvottelee työmarkkinasopimuksia, koordinoi ammattiliittojen toimintaa sekä vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen. SAK on itsenäinen suhteessa julkiseen valtaan ja aloitteellinen lainsäädännön ja sopimusten uudistaja.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on miljoonan suomalaisen ja 20 ammattiliiton keskusjärjestö. Se on Suomen suurin etujärjestö, mutta samalla myös kansalaisjärjestö, joka tarjoaa palkansaajille vaikutusväylän työelämään ja yhteiskuntaan.

SAK:n jäseniä ovat 20 teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen ja yksityisten palvelualojen ammattiliittoa. Niihin kuuluu miljoona suomalaista, joiden henkistä ja aineellista hyvinvointia SAK pyrkii edistämään.

Tyypillistä SAK:laista on lähes mahdoton määritellä, sillä SAK:laiset työskentelevät hyvin erilaisilla aloilla. Esimerkiksi kunnallinen perhepäivähoitaja, lentoemäntä, linja-autonkuljettaja, tarjoilija, rakennustyöntekijä ja paperitehtaan työntekijä ovat kaikki SAK:laisia.

Vajaa puolet SAK:laisista työskentelee teollisuudessa, yksityisillä palvelualoilla noin kolmannes ja julkisella sektorilla neljännes. Jäsenistä noin neljäsosa on alle 35-vuotiaita. Naisia SAK:n jäsenkunnasta on 47 prosenttia.

SAK on Suomen vanhin ammattijärjestö. Se on valvonut suomalaisten palkansaajien etuja jo sadan vuoden ajan, vuodesta 1907.

Vahva vaikuttaja

Palkansaajien yhteistyöllä saavutetaan edunvalvonnassa paras tulos. SAK:n tehtävänä on kehittää yhteistyötä jäsenliittojensa keskusjärjestönä. SAK:lainen ammattiyhdistysliike on kaikkien palkansaajien – niin nuorten, naisten kuin miestenkin – yhtäläisten mahdollisuuksien, oikeuksien ja velvollisuuksien liike.

SAK neuvottelee työelämän kehittämisestä sekä kaksikantaisesti, jolloin mukana ovat palkansaajien ja työnantajien keskusjärjestöt, että kolmikantaisesti, jolloin mukana on myös Suomen hallitus. Neuvottelut käsittelevät jokaista palkansaajaa koskevia asioita kuten työehtoja, työelämän lainsäädäntöä, eläkejärjestelmää ja työurien pidentämistä.

Aloitteellinen uudistaja

Etujärjestönä SAK on itsenäinen suhteessa julkiseen valtaan ja aloitteellinen lainsäädännön uudistamiseksi. SAK vaikuttaa niin, että julkinen valta tekee päätöksiä ja käyttää varoja palkansaajien etujen mukaisesti.

SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen jäsenet edustavat erilaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia mielipiteitä. SAK on riippumaton poliittisista puolueista.

Kansainvälisissä järjestöissä ja yhteyksissä SAK ajaa aloitteellisesti eri maiden palkansaajien yhteisiä etuja ja kohentaa ammattijärjestöjen yhteistyötä.

SAK:n esittelymateriaali