SAK:n toimisto

SAK:n keskustoimisto sijaitsee Helsingin Hakaniemessä. Lisäksi SAK:lla on kuusi alueellista toimipistettä.

Johtoryhmä

SAK:ta johtaa johtoryhmä, jonka kokoonpanon ja sisäiset tehtävä- ja vastuualueet hallitus määrittelee.

Johtoryhmän jäsenet

Jarkko Eloranta
Matti Huutola
Eija Hietanen
Hannu Jouhki
Annika Rönni-Sällinen
Saana Siekkinen

Kokouksiin kutsutaan lisäksi henkilöstö- ja talousasioiden käsittelyn aikana SAK:n luottamusmiehet.

Osastot

SAK:ssa on puheenjohtajan kanslian lisäksi viisi osastoa.

Puheenjohtajan kanslia

Puheenjohtaja
Jarkko Eloranta

Työ ja turva

Johtaja
Saana Siekkinen

 • työvoima- ja koulutuspolitiikka
 • sosiaaliturva
 • työelämän kehittäminen ja tutkimus

Työehdot

Johtaja
Annika Rönni-Sällinen

 • sopimustoiminta
 • työlainsäädäntö
 • työsuojelu ja tasa-arvo
 • kansainvälinen edunvalvonta

Kasvu ja vaikuttaminen

Johtaja
Hannu Jouhki

 • talous- ja elinkeinopolitiikka
 • viestintä
 • vaikuttajaviestintä

Järjestö

Johtaja
Matti Huutola

 • järjestötoiminta
 • ay-koulutus
 • aluetoiminta
 • tilaisuuksien järjestäminen

Hallinto

Johtaja
Eija Hietanen

 • talous- ja henkilöstöhallinto
 • tietohallinto
 • sisäiset palvelut
 • hallinnon tuki
 • lausunto- ja nimitysprosessit
 • matkahallinto

SAK:n yhteystiedot

Green Office

SAK:n keskustoimisto on Green Office-toimisto.

Luonnonsuojelujärjestö WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöohjelma, jonka avulla työpaikat voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja pienentää ekologista jalanjälkeään.

Green Office -ympäristöohjelman mukaisesti SAK

 • kehittää ja toteuttaa ympäristöohjelmaa
 • kouluttaa henkilöstöä ympäristöasioissa
 • asettaa vuosittaiset tavoitteet ja seuraa niitä sekä raportoi ne WWF:lle.

Käytännön työtä tekee Green Office -vastaava ja toimiston ympäristötyöryhmä. WWF tarkastaa toimistojen Green Office -järjestelmän säännöllisesti.

Lisätietoja: wwf.fi/greenoffice