Hallitus

Järjestön toiminnasta vastaa hallitus. SAK:n hallitukseen kuuluu 20 varsinaista jäsentä, mukaan lukien järjestön puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallitus edustaa SAK:ta, päättää järjestön neuvottelemien työmarkkinapoliittisten sopimusten hyväksymisestä ja pitää yhteyttä jäsenliittoihin sekä muihin järjestön toiminnan kannalta merkittäviin keskeisiin koti- ja ulkomaisiin tahoihin.

Hallitus valmistelee ja esittelee edustajiston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä toteuttaa niiden tekemät päätökset.

Hallitus huolehtii järjestön taloudenpidosta, vahvistaa toimintaorganisaation, päättää henkilöstöhallinnosta sekä valitsee työvaliokunnan jäsenet. Työvaliokunta valmistelee asioita SAK:n hallitukselle.

SAK:n edustajakokouksessa 7. kesäkuuta 2016 järjestölle valittiin uusi hallitus.

Varsinaiset jäsenet

1. Jarkko Eloranta, pj., SAK
2. Matti Huutola, vpj. SAK
3. Jaana Ylitalo, PAM
4. Niina Koivuniemi, PAM
5. Päivi Niemi-Laine, JHL
6. Håkan Ekström, JHL
7. Teija Asara-Laaksonen, JHL
8. Riku Aalto, Teollisuusliitto
9. Turja Lehtonen, Teollisuusliitto
10. Matti Harjuniemi, Rakennus
11. Heli Puura, TEAM
12. Marko Piirainen, AKT
13. Petri Vanhala, Paperi
14. Jari Nilosaari, Puu
15. Veli-Matti Kuntonen, SEL
16. Sauli Väntti, Sähkö (edustajiston päätös 25.11.2016)
17. Heidi Nieminen, PAU
18. Simo Zitting, SMU
19. Karola Baran, Teme
20. Tero Palomäki, Veturi (edustajiston päätös 31.5.2017)

Henkilökohtaiset varajäsenet

1. Kirsti Anttila, Teollisuusliitto
2. Riikka Vasama, Puu
3. Kimmo Nikula, PAM (edustajiston päätös 31.5.2017)
4. Jarkko Viitanen, PAM
5. Kristian Karrasch, JHL
6. Mari Keturi, JHL (edustajiston päätös 23.11.2017)
7. Urpo Hyttinen, JHL
8. Jyrki Virtanen, Teollisuusliitto
9. Ville-Petteri Risberg, Teollisuusliitto
10. Kyösti Suokas, Rakennus
11. Toni Laiho, TEAM
12. Arto Sorvali, AKT
13. Juhani Siira, Paperi
14. Pekka Juusola, Puu
15. Pekka Närhinen, SEL
16. Hannu Luukkonen, Sähkö (edustajiston päätös 25.11.2016)
17. Esko Hietaniemi, PAU
18. Kenneth Bondas, SMU
19. Maria Lappalainen, Teme
20. Jaakko Hirn, Veturi (edustajiston päätös 31.5.2017)

Yleisvarajäsenet

Juhani Haapasaari, IAU
Ahti Vänttinen, Muusikkojen liitto
Jarmo Saarela, SHU
Juha Kuurne, AKT/SLSY
Kari Vähäuski, Rautatievirkamiesliitto
Mika Oranen, JHL/yhteisöjäsenet
Hannu Siltala, TEAM
Harri Pasanen, AKT
Sami Laakso, Paperiliitto (edustajiston päätös 31.5.2017)
Jyrki Alapartanen, Puuliitto
Henri Lindholm, SEL
Timo Korpijärvi, Teollisuusliitto
Jyrki Konola, PAM
Tuomo Lilja, SSSL
Eliisa Alatalo, YLL

Muut kokouksiin osallistujat

Edustajiston puheenjohtajalla Ann Selinillä (PAM) sekä varapuheenjohtajilla Helena Niemisellä (JHL) ja Rauno Lehtisellä (Teollisuusliitto) on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Hallituksen kokouksiin kutsutaan seuraajiksi myös liitojen yhteisöjäsenliittojen edustajat sekä Kaupanalan esimiesliiton KEY:n edustaja.

Työvaliokunta

Työvaliokunta on hallituksen välittömin apuelin. Se valmistelee SAK:n strategisiin linjauksiin liittyviä asioita, käsittelee ajankohtaisia edunvalvonnallisia linjauksia, käsittelee ja päättää SAK:n henkilöstön työsuhde-etuja koskevat asiat ja valmistelee muita hallituksen kokouksen asioita.

SAK:n työvaliokunta 2016–2020

Varsinaiset jäsenet

 • Jarkko Eloranta, SAK  
 • Matti Huutola, SAK  
 • Riku Aalto, Teollisuusliitto 
 • Matti Harjuniemi, Rakennus  
 • Päivi Niemi-Laine, JHL  
 • Marko Piirainen, AKT  
 • Ann Selin, PAM

Henkilökohtaiset varajäsenet

 • Petri Vanhala, Paperiliitto
 • Veli-Matti Kuntonen, SEL
 • Heli Puura, TEAM
 • Jari Nilosaari, Puuliitto
 • Håkan Ekström, JHL
 • Heidi Nieminen, PAU
 • Jaana Ylitalo, PAM

Sihteerinä toimii Kirsi Sainio, SAK.