Asiantuntijaverkostot

Ammattiliittojen keskinäinen sekä SAK:n ja liittojen välinen asiantuntijayhteistyö on organisoitu asiantuntijaverkostojen, hankeryhmien ja alakohtaisten foorumien kautta.

Asiantuntijaverkostojen tehtävänä on molemminpuolisen vuorovaikutuksen varmistaminen, liittojen tavoitteiden ja näkemysten välittäminen SAK:n kannanottoihin ja päätöksentekoon sekä asiantuntijoiden keskinäisen tuen edistäminen.

Asiantuntijaverkostoilla ei ole muodollista asemaa SAK:n päätöksentekojärjestelmässä, mutta niillä on tärkeä rooli liittojen näkemysten välittämisessä asioiden valmisteluun keskusjärjestössä. SAK:n hallitus ja johtoryhmä voivat myös pyytää asiantuntijaverkostojen näkemyksiä valmisteltaviin asioihin.

Hankeryhmät koordinoivat sellaisia laajoja hankkeita, jotka koskevat useita SAK:laisia ammattiliittoja.

Foorumit kokoavat yhteen tietyn toimialan liittojen edustajat.

Asiantuntijaryhmät, foorumit ja hankeryhmät vastuuhenkilöineen ovat seuraavat:

Asiantuntijaryhmät

Foorumit

Hankeryhmät