Ammattiosastot ja -liitot

SAK:n jäsenenä on 20 ammattiliittoa. Ammattiliittoihin kuulutaan yleensä ammattiosastojen tai yhdistysten kautta.

Osastojen toiminta-alue vaihtelee eri aloilla. Osasto voi olla työpaikkakohtainen tai alueellinen, jolloin sen jäseninä on työntekijöitä useilta eri työpaikoilta.

Työpaikoilla ammattiosastoa edustaa työpaikan luottamusmies tai joku muu ammattiosaston ilmoittama yhdyshenkilö. Suurimmille työpaikoille on usein perustettu työhuonekuntia käsittelemään oman työpaikan asioita.

Työpaikalla päätettävien asioiden lisäksi ammattiosastot jäsenineen vaikuttavat koko ympäröivään yhteiskuntaan. Ne voivat tehdä esityksiä ammattiliitolle ja SAK:n paikallisjärjestöille, mutta myös esimerkiksi esityksiä työelämän lainsäädännön kehittämiseksi.

SAK:laisilla ammattiliitoilla on yhteensä noin 2 900 ammattiosastoa.

Miten voin osallistua ammattiosastojen toimintaan?

Ammattiliitot

SAK on liittojen liitto - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö. SAK:n jäsenenä on 20 ammattiliittoa, joilla puolestaan on yhteensä miljoona jäsentä. SAK:lla ei siis ole henkilöjäseniä, vaan työntekijät kuuluvat SAK:hon ammattiliittonsa ja sen ammattiosaston kautta.

Suomessa on yhteensä noin 80 ammattiliittoa. Näistä suurin osa kuuluu johonkin kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä. SAK:n lisäksi muita palkansaajien keskusjärjestöjä ovat Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akava.

Myös työnantajat ovat yleensä järjestäytyneet oman alansa työnantajaliittoon. Nämä puolestaan kuuluvat toimialansa mukaan työnantajien keskusjärjestöihin, joita yksityisellä sektorilla on yksi, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, ja valtiolla, kunnalla sekä kirkolla omansa.

Miten voi liittyä ammattiliiton jäseneksi?