Aluetoiminta

SAK:n toiminta-alueena on koko maa. Noin 2 900 liittojen ammattiosastoa ja niitä yhdistävät SAK:n paikallisjärjestöt vaikuttavat alueellaan yhdessä aluetoimikuntien kanssa.

SAK:n paikallisjärjestöt

Ay-liikkeen toiminnan vahvistaminen edellyttää yhteistyötä eri ammattialoilla vaikuttavien ihmisten ja ammattiosastojen kesken. SAK:n paikallisjärjestöt ovat foorumi tälle yhteistyölle. SAK:lainen ay-liike näkyy ja vaikuttaa alueilla paikallisjärjestöjen kautta.

Paikallisjärjestöjä on tällä hetkellä yhteensä noin 110 ympäri Suomea. Ne ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka kokoavat SAK:n jäsenliittojen ammattiosastot yhteistoimintaan omalla alueellaan. Viime vuosina toiminta-alue on laajentunut seudulliseen suuntaan.

Ammattiosastot maksavat paikallisjärjestöille jäsenmaksua. Paikallisjärjestöt voivat lisäksi saada SAK:lta kannustavaa toimintatukea.

SAK:n paikallisjärjestöjen päätehtävät voidaan kiteyttää kahteen kokonaisuuteen:

 • yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan sekä
 • työelämän edunvalvontaan.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta

Paikallisjärjestöjen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta kohdistuvat kunnallisiin ja aluehallintoviranomaisiin, poliittisiin päättäjiin ja muihin työmarkkinaosapuoliin. Toiminnan vaikutus perustuu myös siihen, että muut alueelliset toimijat tuntevat ja tunnustavat paikallisjärjestön roolin. Jatkuva tehtävä on myös palkansaajien yhteiskunnallisen aktiivisuuden kohottaminen ja äänestysaktiivisuuden lisääminen valtiollisissa ja kunnallisvaaleissa.

Työelämän edunvalvonta

Työelämän edunvalvonnassa paikallisjärjestöt tukevat ammattiosastojen edunvalvontaa työpaikoilla. Edunvalvontaa tukevia toimintamuotoja ovat mm. eri alojen ay-aktiivien verkostoituminen, koulutus ja uusien työpaikkojen järjestäytymistä edistävät toimet.

Päätehtävien lisäksi paikallisjärjestöillä on muita merkittäviä tehtäviä, jotka tukevat päätehtävien toteuttamista:

 • järjestäytymisen edistäminen
 • koulutus
 • tiedotus ja viestintä
 • tapahtumien järjestäminen
 • sidosryhmäyhteistyö
 • toiminta poikkeuksellisissa olosuhteissa

Tietoa ja materiaalia paikallisjärjestöille

Aluekokoukset

SAK:n aluekokouksissa jäsenliittojen ja SAK:n paikallisjärjestöjen edustajat linjaavat vuosittain SAK:laista aluetoimintaa ja määrittelevät toiminnan painopisteitä. Aluekokoukset pidetään syys-marraskuussa.

Kokouksen kutsuu koolle SAK:n alueellinen toimipiste. Aluekokouksissa valitaan myös SAK:n aluetoimikunnat kaksivuotiskaudeksi.

Aluetoimikunnat

Aluetoimikunta toimii maakunnallisena yhteistyöelimenä ja edunvalvojana yhdessä SAK:n, ammattiliittojen ja SAK:n paikallisjärjestöjen kanssa.

Aluetoimikunnan tehtäviin kuuluvat lausunnot maakunnan kehittämisestä ja yhteistyö piirihallintoviranomaisten ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Lisäksi ne tekevät esitykset SAK:n edustajista maakunnallisiin ja alueellisiin elimiin. Aluetoimikuntien toiminnalla voidaan myös tukea SAK:n paikallisjärjestöjä ja edistää niiden yhteistyötä. Aluetoimikuntia on 13 ympäri Suomea.

Alueelliset toimipisteet

SAK:lla on maakunnissa 6 toimipistettä:

 • Helsinki
 • Kouvola
 • Turku
 • Tampere
 • Kuopio
 • Oulu

Aluetoiminnasta vastaavat SAK:n aluejohtajat ja aluetoimitsijat.

SAK:n toimipisteiden omat sivustot